Buida

Resum

Una sentència buida es fa servir per no proveïr cap sentència, encara que la sintaxi de JavaScript n'esperaria una.

Sintaxi

;

Descripció

La sentència buida és un punt i coma (;) que indica que cap sentència s'executarà, encara que la sintaxi de JavaScript en requereixi una. Pel contrari, quan es vol realitzar múltiples sentències, però JavaScript només en permet un, és possible realitzar-ho mitjançant l'ús d'una sentència de block; que combina diverses sentències en una única sentència.

Exemples

La sentència buida sovint s'utilitza amb sentències de bucles. Vegeu l'exemple segúent amb el cos del bucle buit:

var arr = [1, 2, 3];

// Assign all array values to 0
for (i = 0; i < arr.length; arr[i++] = 0) /* empty statement */ ;

console.log(arr)
// [0, 0, 0]

Nota: És una bona idea comentar l'ús intencional de la sentència buida, ja que no és fa molt obvi diferenciar-lo d'un punt i coma normal. En el següent exemple l'ús probablement no és intencional:

if (condition);       // Caution, this "if" does nothing!
   killTheUniverse()  // So this gets always executed!!!

Un altre exemple: Una sentència if...else sense claus ({}). Si tres és cert, no passarà res, four does not matter, ni tampoc s'executarà la funció launchRocket() en el cas else.

if (one)
  doOne();
else if (two)
  doTwo();
else if (three)
  ; // nothing here
else if (four)
  doFour();
else
  launchRocket();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
1a edició de ECMAScript. Estàndard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Empty statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Empty statement' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també