continue

La sentència continue acaba l'execució de les sentències en la iteració actual del bucle actual o etiquetat, i continua l'execució del bucle amb la següent iteració.

Sintaxi

continue [etiqueta];
Etiqueta
Identificador associat amb l'etiqueta de la sentència.

Descripció

En contrast amb la sentència break , continue no acaba l'execució del bucle: En comptes d'això,

 • En un bucle while, salta un altre cop a la condició.
 • En un bucle for, Salta a l'actualització de l'expressió.

La sentència continue pot incloure una etiqueta opcional que permet al programa saltar a la següent iteració d'una sentència d'un bucle etiquetat en comptes del bucle actual. En aquest cas, la sentència continue necessita trobar-se imbricada dins de la sentència etiquetada.

Exemples

Utilitzar continue amb while

L'exemple següent mostra un buclewhile que contè una sentència continue que s'executa quan el valor de i és 3. Així doncs, n pren els valors 1, 3, 7, i 12.

var i = 0;
var n = 0;

while (i < 5) {
 i++;

 if (i === 3) {
  continue;
 }

 n += i;
}

Utilitzar continue amb una etiqueta

En l'exemple següent, una sentència etiquetada checkiandj contè una sentència etiquetada checkj. si es troba un continue, el programa continua al començament de la sentència checkj. Cada cop que es troba continue, checkj reitera fins que la condició retorna falç. Quan es retorna falç, es completa la resta de la sentència checkiandj.

Si continue té una etiqueta de checkiandj, el programa continuarà al començament de la sentència checkiandj.

Vegeu també label (en-US).

var i = 0;
var j = 8;

checkiandj: while (i < 4) {
 console.log("i: " + i);
 i += 1;

 checkj: while (j > 4) {
  console.log("j: "+ j);
  j -= 1;

  if ((j % 2) == 0)
   continue checkj;
  console.log(j + " is odd.");
 }
 console.log("i = " + i);
 console.log("j = " + j);
}

Resultat:

"i: 0"

// start checkj
"j: 8"
"7 is odd."
"j: 7"
"j: 6"
"5 is odd."
"j: 5"
// end checkj

"i = 1"
"j = 4"

"i: 1"
"i = 2"
"j = 4"

"i: 2"
"i = 3"
"j = 4"

"i: 3"
"i = 4"
"j = 4"

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Versió sense etiqueta.
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Versió amb etiqueta afegida.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Continue statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Continue statement' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també