Glossari de JavaScript

Aquesta part de la secció de JavaScript a l'MDN serveix com a glossari de informació sobre el llenguatge JavaScript. Podeu llegir més sobre aquest glossari.

Objectes Globals

Aquest capítol documenta tots els objectes standard de JavaScript, així com els seus mètodes i propietats.

Propietats de valor

Propietats globals que retornen un valor simple.

Funcions globals

Funcions globals que retornen el resultat d'una rutina específica.

Objectes fonamentals

Objectes generals del llenguatge, funcions i errors.

Nombres i dates

Objectes que emmagatzemen nombres, dades i càlculs matemàtics.

Processament de text

Objectes per manipular text.

Col·leccions indexades

Col·leccions ordenades per un índex. Objectes de tipus array.

Diccionaris (mapes)

Col·leccions d'objectes de tipus diccionari (també coneguts com a mapes o col·leccions d'entrades clau-valor). Els elements són iterables per ordre d'inserció.

Dades estructurades

Buffers de dades i JavaScript Object Notation.

Objectes d'abstracció de control

Reflexió

Internacionalització

Adicions al nucli de ECMAScript per a funcionalitats sensibles a l'idioma.

Objectes no-standard

Altres

Sentències

Aquest capítol documenta totes les sentències i declaracions disponibles a JavaScript.

Expressions i operadors

Aquest capítol documenta totes les expressions i els operadors soportats per JavaScript.

Funcions

Aquest capítol documenta com treballar amb funcions de JavaScript.

Pàgines de glossari adicionals