Glossari de JavaScript

Aquesta part de la secció de JavaScript a l'MDN serveix com a glossari de informació sobre el llenguatge JavaScript. Podeu llegir més sobre aquest glossari.

Objectes Globals

Aquest capítol documenta tots els objectes standard de JavaScript, així com els seus mètodes i propietats.

Sentències

Aquest capítol documenta totes les sentències i declaracions disponibles a JavaScript.

Expressions i operadors

Aquest capítol documenta totes les expressions i els operadors soportats per JavaScript.

Funcions

Pàgines de glossari adicionals