super

Resum

La paraula clau super s'utilitza per cridar funcions del pare de l'objecte.

Sintaxi

super([arguments]); // crida el constructor del pare.
super.functionOnParent([arguments]);

Descripció

Quan s'utilitza en un constructor, la paraula clau super apareix sola i s'ha d'utilitzar abans de la paraula clau this. Aquesta paraula clau també es pot utilitzar per cridar funcions en un objecte pare.

Exemple

Aquest fragment de codi es pren de la mostra de classes  mostra de classes (demostraci√≥ en viu).

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  // Aquí es crida el constructor del pare de la classe amb les longituds
  // prove√Įdes per l'al√ßada i l'amplada del pol√≠gon
  super(length, length);
  // Nota: En classes derivades, s'ha de cridar super() abans de poder
  // utilitzar 'this'. Obviar això causarà un error de referència.
  this.name = 'Square';
 }

 get area() {
  return this.height * this.width;
 }

 set area(value) {
  this.area = value;
 }
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'super' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b√†sic 42.0 No support
errada 1066239
? ? ?
Safari Mobile
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile
Suport b√†sic ? 42.0 No support
errada 1066239
? ? ?

Vegeu també