dropzone

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

L'atribut global dropzone és un atribut enumerat que indica quin tipus de contingut poden ser arrossegats sobre un element, utilitzant l'API Drag and Drop. Pot tenir els següents valors:

  • copy,  indica que el deixa anar crearà una còpia de l'element que va ser arrossegat.
  • move, indica que l'element arrossegat es mourà a aquesta nova ubicació.
  • link, crearà un enllaç a les dades arrossegats.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'dropzone' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'dropzone' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic ? No support ? ? ?
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? No support ? ? ?

Veure