adriaroms

Member since
adriaroms

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Array.prototype.filter()


Promesa


Traduït fins just abans de la descripció, també s'han traduït alguns títols.Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise Web/JavaScript/Referencia/Objectes_globals/Promesa