Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

HTML (HyperText Markup Language) je nejzákladnější stavební kámen Webu. Popisuje obsah webové stránky. Ostatní technologie kromě HTML, které se používají k popisu vizuálního vzhledu stránky/ prezentace CSS nebo funkcionalitu/chování JavaScript

HTML přidává "značky" které rozšiřují základní text. "HyperText" jsou odkazy, které "spojují" webové stranky k jiným stránkám. Odkazy jsou základními aspekty Webu. Tím, že nahráváme obsah na Internet a odkazujeme její části k stránkám, které jsou vytvořené ostatními lidmi, se z Vás stává aktivní jedinec, který přispívá ve World Wide Webu.

HTML podporuje obrázky a jiné média. S pomocí  HTML může každý psát statické nebo dynamické weby. HTML je jazyk, který popisuje strukturu a sémantiku obsahu dokumentu. Obsah uvnitř webové stránky je obalen pomocí HTML elementu (značek) jako je <head><title>, <body>, <article>, <section>, <p>, <div>, <span>, <img>, <picture>, a tak dále. Tyto elementy tvoří základní kámen webové stránky.

Tyto články a materiály Vám, abyste se dozvěděli více o HTML

  • HTML Reference

    V našem extensive reference, najdete informace o každém elementu a atributu v HTML.

  • HTML Guide

    Návody o tom, jak používat HTML, a také zde najdete interaktivní příklady, více v odkazu - HTML developer guide.

  • Úvod od HTML

    Jestli jste úplnými začátečniky ve webovém vývoji, měli byste si přecíst náš úvod do HTML - Introduction to HTML

Reference

HTML Element Reference
Tato stránka obshauje všechny HTML elementy.
HTML Reference
HTML je jazyk, který popisuje strukturu a sémantiku obsahu Webového dokumentu. Skládá se z elementů, každý z nich může být modifikován skrze několik atributů.
Inline Elements
HTML (Hypertext Markup Language) jsou obvykle "inline" nebo "block-level" elements. Inline element je řádkový, to znamená že se nezalomuje.
Block-Level Elements
HTML (Hypertext Markup Language) elementy jsou obvykle "blok"  nebo "inline" elements. Blok level elementy zabírají celkovou velikost svého rodičovského elementu (kontejner), vytvářejí tzn. "blok". Blokové elementy se zalamují.
Global Attributes
Global attributes may be specified on all HTML elements, even those not specified in the standard. That means that any non-standard elements must still permit these attributes, even though using those elements means that the document is no longer HTML5-compliant. For example, HTML5-compliant browsers hide content marked as <foo hidden>...<foo>, even though <foo> is not a valid HTML element.
HTML Attribute Reference
Elements in HTML have attributes; these are additional values that configure the elements or adjust their behavior in various ways to meet the criteria the users want.
Link Types
In HTML, the following link types indicate the relationship between two documents, in which one links to the other using an <a>, <area>, or <link> element.
Media Formats Supported by the HTML Audio and Video Elements
The <audio> and <video> elements provide support for playing audio and video media without requiring plug-ins

Články pro pokročilé

CORS Enabled Image
The HTML specification introduces a crossorigin attribute for images that, in combination with an appropriate CORS header, allows images defined by the <img> element loaded from foreign origins to be used in canvas as if they were being loaded from the current origin.
CORS Settings Attributes
In HTML5, some HTML elements which provide support for CORS, such as <img> or <video>, have a crossorigin attribute (crossOrigin property), which lets you configure the CORS requests for the element's fetched data.
Focus Management in HTML
In the HTML5 working draft, the activeElement DOM attribute and the hasFocus() DOM method give the programmer the ability to have better control of the interactivity of the page due to the user's actions. For example, both of them can be used for statistical usage purposes, tracking the number of clicks on certain links of a page, measuring the amount of time an element is focused, and so forth. In addition, when combined with AJAX technology, they help minimize the number of requests to the server, depending on the user activity and the page layout.
Using the Application Cache
HTML5 provides an application caching mechanism that lets web-based applications run offline. Developers can use the Application Cache (AppCache) interface to specify resources that the browser should cache and make available to offline users. Applications that are cached load and work correctly even if users click the refresh button when they are offline.

View All...

Guides and Tutorials

HTML developer guide
MDN articles demonstrating specific techniques you can use when building Web content with HTML, as well as tutorials and other material you may find handy. The guide can provide editorial lessons, tips and information on HTML development.

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: peteosx1x, mdnwebdocs-bot, tomasvn, HynekMartin751, Jeremie
Poslední aktualizace od: peteosx1x,