Κατάσταση εγγράφων κατά θέμα

Το MDN περιέχει χιλιάδες έγγραφα. Για να τα συντηρήσουμε, τα κατατάσσουμε σε έργα κατά θέμα και τοποθεσία, ενώ συντονίζουμε την εργασία που θα γίνει στο καθένα, χρησιμμοποιώντας μια σελίδα συγκεκριμένου τύπου, τη σελίδα Κατάσταση εγγράφου.

Μια τέτοια σελίδα παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  • το αντικείμενο του έργου.
  • μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης με πράσινο/πορτοκαλί/κόκκινο χρώμα και απλούς δείκτες, για την παρακολούθηση της κάλυψης, των σφαλμάτων, της προόδου, της ανάγκης για αξιολόγηση.
  • μια λίστα σελίδων για δημιουργία, διόρθωση και βασικές πληροφορίες.
  • πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που ηγούνται αυτού του έργου, καθώς και πώς να επικοινωνήσετε με αυτά. Οι οδηγοί μπορεί να είναι μέλη του προσωπικού, εθελοντές ή και τα δύο.
  • ιδέες σχετικά με το πώς να βελτιώσετε αυτή την περιοχή του MDN στο μέλλον.
  • την κατάσταση της μετάφρασης του έργου.

Στόχος αυτών των σελίδων είναι:

  • περισσότερη διαφάνεια σχετικά με την κατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής του MDN και παρακολούθηση της προόδου,
  • ευκολότερη εύρεση εργασιών προς εκτέλεση από τους χρήστες,
  • ανάληψη ευθυνών σε ορισμένες περιοχές από τους χρήστες και παροχή εργαλείων για εύκολη διαχείριση των περιοχών της τεκμηρίωσης.

Μπορείτε να προσθέσετε νέα έργα, τα οποία θα δημιουργήσετε και θα συντηρείτε εσείς. Μπορείτε να συνεισφέρετε σε οποιαδήποτε εργασία που αναγράφεται εκεί και να συμπεριλάβετε τους αναφερόμενους οδηγούς.

Contact us