بازار فایرفاکس

This is an archived page. It's not actively maintained.

بازار فایرفاکس یک بازار آنلاین و باز غیر اختصاصی برای ساخت نرم افزارهای تحت وب بر پایه HTML5 است.

بازار فایرفاکس توسعه دهندگان را قادر می سازد تا  نرم افزارهای متن باز تحت وب را با استفاده از تکنولوژی‌های استاندارد وب، زبان‌ها، و ابزارها انتشار دهند. موزیلا ارزش‌های اصلی خود — بازبودن، آزادی، انتخاب کاربر — را برای دنیای نرم افزارها به ارمغان می‌آورد.

انتشار نرم افزار شما

گزینه‌های انتشار برنامه
پس از این‌که شما یک نرم افزار تحت وب متن باز ساختید، گزینه‌های مختلفی برای انتشار به دنیای خارج در دسترس خواهد بود. این مقاله گزینه‌های در دسترس را توضیح می‌دهد.
ارسال یک نرم افزار به بازار فایرفاکس
راهنمای مفصلی برای کسانی که مایل به انتشار نرم افزار در بازار فایرفاکس هستند.
مباحث عمومی انتشار نرم افزار
اطلاعات عمومی و نکات کاربردی در مورد انتشار نرم افزار متن باز تحت وب.
API‌های بازار فایرفاکس
اتصال به مرجع اصلی راهنمای API‌های بازار فایرفاکس را پوشش می‌دهد، و شما می‌توانید حساب‌های پرداخت نرم افزار، توابع خودکار نرم افزار، و دیگر موارد را پیکربندی کنید.

کسب درآمد

سود بردن از نرم افزار خودتان
شما به‌سختی برروی کدنویسی آخرین برنامه خود کار کرده‌اید، اما چطور می‌توان هنگام انتشار برنامه‌تان از آن کسب درآمد کنید؟ این مقاله معرفی مفصلی در مورد پیاده سازی پرداخت‌های برنامه، شامل پرداخت‌های بازار و پرداخت‌های درون برنامه‌ای دارد.

ابزارهایی برای توسعه نرم افزار

ساخت بازار خودتان

ساخت یک فروشگاه
شما نباید از بازار فایرفاکس برای توزیع برنامه خودتان استفاده کنید.