عنصرهای HTML

فهرست پیش‌رو مرجعی است برای تمام عنصر‌های HTML، که دربرگیرنده‌ی عنصرهای جدید در HTML5 نیز می‌باشد.

عنصرهای HTML اجزایی هستند که مشخص می‌کنند اسناد HTML چگونه باید ساخته شوند، و چه نوع محتوایی در کدام قسمت از سند HTML باید قرار بگیرند. نام آن‌ها باید بین دو علامت ">" و "<" به صورت "<نام عنصر>" قرار می‌گیرد که به چنین ساختاری یک برچسب گفته می‌شود. اگر عنصر شامل محتوای دیگری باشد، با یک برچسب پایانی خاتمه می‌یابد، به صورتی که نام عنصر به همراه یک خط مورب آورده می‌شود: <نام عنصر/>. برخی از عنصرها به برچسب پایانی نیازی ندارند مانند عنصر <img> که به عنصرهای تهی معروف هستند. اسناد HTML شامل فهرستی درختواره از عنصرهای مختلف هستند، که نام هر یک مشخص کننده‌ی عملکردش است. برای نمونه عنصر <title> نشان‌دهنده‌ی عنوان یک سند است. در ادامه فهرستی الفبایی از عنصرهای HTML وجود دارد.

A

B

C

D

 • <datalist> (فهرستی از گزینه‌های از پیش تعریف شده) HTML5
 • <dd> (توصیف عبارت)
 • <del> (متن حذف‌شده)
 • <details> (فراهم آوردن جزییات بیشتر برای کاربر در قالب یک ویجت) HTML5
 • <dfn> (تعریف)
 • <dir> که Deprecated since HTML4 و Obsolete since HTML5
 • <dl> (فهرست تعریفی)
 • <dt> (عبارت تعریفی)

E

F

G

H

 • <h1>، <h2>، <h3>، <h4>، <h5>، <h6> (عنصرهای مورد نیاز برای عنوان‌گذاری)
 • <head> (قسمت ابتدایی سند HTML که اطلاعات فراداده‌ای را شامل می‌شود)
 • <header> (قسمت ابتدایی صفحه) HTML5
 • <hgroup> (گروهی از عناصر که در Heading به کار می‌روند) HTML5
 • <hr> (خط افقی برای جداسازی موضوع)
 • <html> (ریشه‌ی سند HTML، جایی که همه چیز شروع می‌شود)

I

 • <i> (متن کج)
 • <iframe> (قاب یا frame داخلی)
 • <img> (تصویر)
 • <input> (از اجزای فرم - دریافت ورودی از کاربر)
 • <ins> (متن درج‌شده)
 • <isindex> که Deprecated since HTML4

J

K

 • <kbd> (ورودی صفحه‌کلید)
 • <keygen> (تولید‌کننده‌ی زوج‌کلید - متنی تصادفی)

L

 • <label> (برچسب برای کنترل‌های فرم)
 • <legend> (عبارتی که بالای مجموعه‌ای از فیلدها قرار می‌گیرد)
 • <li> (گزینه(ها)ی فهرست)
 • <link> (فراداده‌ای برای ارتباط‌های بین‌سندی)
 • <listing> (فهرست‌سازی کد) Deprecated since HTML3.2

M

 • <map> (نقشه‌ی تصویر)
 • <mark> (متن علامت‌گذاری‌شده) HTML5
 • <marquee> که
 • <menu> (فهرستی از فرمان‌ها) که در HTML4 کنارگذاشته شد اما در HTML5 دوباره استفاده می‌شود
 • <meta> (فراداده - اطلاعاتی که در مرورگر قابل مشاهده نیستند اما معنای خاصی دارند)
 • <meter> (مقیاس یا اندازه‌ی عددی) HTML5

N

O

 • <object> (آبجکت یا شی جاسازی‌شده)
 • <ol> (فهرست مرتب یا شماره‌دار)
 • <optgroup> (گروه‌بندی گزینه‌ها)
 • <option> (گزینه‌ی انتخابی)
 • <output> (نتیجه‌ی محاسبه‌شده) HTML5

P

Q

 • <q> (نقل‌قول)

R

(عنصرهای Ruby به برنامه‌های پشتیبانی نظیر XHTML Ruby Support یا HTML Ruby نیاز دارند که مورد آخر هنور در حال توسعه است)

S

 • <s> (خطی که از میان عبارت می‌گذرد) Deprecated since HTML4
 • <samp> (متن نمونه و پیشنهادی)
 • <script> (اسکریپتی که در سند به کار می‌رود در این قسمت باید نوشته شود)
 • <section> (بخش جداساز سند) HTML5
 • <select> (فهرست انتخابی)
 • <small> (متن با اندازه‌ی کوچک)
 • <source> (جایی که رسانه (فایل صوتی یا تصویری) در آن تعریف می‌شود) HTML5
 • <spacer> (فضای خالی)
 • <span> (محدوده‌ی متن)
 • <strike> مانند <s> که Deprecated since HTML4
 • <strong> (نشان‌دهنده‌ی تاکید زیاد - تاکید قوی)
 • <style> (شیوه نامه‌ی آبشاری یا مخزنی برای تعریف کدهای CSS موردنظر)
 • <sub> (زیرنویس برای متن یا عبارتی خاص)
 • <summary> (خلاصه‌ی جزییات) HTML5
 • <sup> (بالانویس برای متن یا عبارتی خاص)

T

 • <table> (جهت نمایش داده‌های جدولی)
 • <tbody> (بدنه‌ی جدول)
 • <td> (سلول یا خانه‌ی جدول)
 • <textarea> (ورودی متنی چندخطی)
 • <tfoot> (قسمت انتهایی جدول)
 • <th> (سلول یا خانه‌ی عنوان جدول)
 • <thead> (عنوان جدول)
 • <time> (تاریخ یا زمان) HTML5
 • <title> (عنوان سند)
 • <tr> (سطر جدول)
 • <track> که HTML5
 • <tt> که Deprecated since HTML5

U

 • <u> (استفاده به عنوان خط‌زیرین تا HTML4، تغییرشکل‌یافته در HTML5) که Deprecated since HTML4 و HTML5
 • <ul> (فهرست نامرتب یا نقطه‌دار)

V

 • <var> (متغیر)
 • <video> (جهت نمایش ویدیو بدون نیاز به پلاگین‌های شخص‌ثالث مانند فلش) HTML5

W

 • <wbr> (شکستن کلمه به اجزای کوچک‌تر) HTML5

X

 • <xmp> (جهت نمایش مثال) Deprecated since HTML3.2 و Obsolete since HTML4

Y

Z

{{ HTML:Element_Navigation() }}