MathML

مراجع MathML

زبان نشانه‌گذاری ریاضی (MathML) گویشی از XML ، برای توصیف نمادها و ضبط هر دو مورد محتوی و ساختار ریاضی می باشد.

در اینجا پیوندهایی به مستندات، مثال‌ها و ابزارهایی را برای کمک به کارکردن شما با این تکنولوژی قوی خواهید یافت. برای یک مرور کلی، می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: 

 slides for the innovation fairs at Mozilla Summit 2013

مرجع المان MathML
جزییاتی در مورد هر المان MathML و اطلاعات سازگار برای مرورگرهای میزکار و سیار.
مرجع خصوصیت MathML
اطلاعاتی در مورد خصوصیات MathML که رفتار و ظاهر المان‌ها را تغییر می‌دهد.
مثال‌های MathML
نمونه‌ها و مثال‌های MathML که به شما در فهمیدن چگونگی عملکرد آن کمک می‌کند.
نگارش MathML
پیشنهاد‌ها و نکاتی برای نوشتن MathML، شامل ویرایشگرهای پیشنهادی MathML و چگونگی گنجاندن آن‌ها در داخل محتویات وب.

کمک گرفتن از جامعه

ابزار‌ها

سازگاری با مرورگر

 

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support ? 1.5 (1.8) With PlugIn(s) ? ?
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? 1.0 (1.8) ? ? ?

نکات Gecko

شروع با فایرفاکس 1.5، بسیاری از نشانه‌گذاری‌های MathML 2.0 W3C Recommendation روی همه پلت فرم‌ها پشتیبانی شده است. پشتیبانی برای MathML 3 در حال پیشرفت است.