מדריך למפתח אינטרנט

מאמרים אלה מספקים עזרה לגבי שימוש בטכנלוגיות אינטרנט ו- API מסוימים.

אזור לימוד HTML
HTML (שפת תגיות לתמליל-על או HyperText Markup Language) הינה שפת הליבה של כמעט כל תוכן הרשת. מרבית הדברים על המסך בדפדפן שלך מתוארים בבסיסם על-ידי שימוש ב- HTML.
אזור לימוד CSS
CSS (גליונות סגנון מדורגים, או Cascading Style Sheets stylesheet) הינה שפה המשמשת להגדיר תצוגת מסמך HTML.
מדריך אירועים (Events) למפתח
אירועים (Events) מתייחסים לשני דברים:
תבנית עיצוב המשמשת לטיפול אסינכרוני במקרים שונים המתרחשים במהלך חיי עמוד האינטרנט;
והשיום (naming), אפיון והשימוש במספר גדול של מקרים מסוגים שונים.
AJAX
AJAX הוא מונח המגדיר קבוצת טכנולוגיות המאפשרות לאפליקציות רשת לבצע עדכונים מהירים ומצטברים לממשק המשתמש ללא טעינה מחדש של כל העמוד. דבר זה הופך את האפליקציה למהירה ותגובתית יותר לפעולות המשתמש.
גרפיקה ברשת
אתרי אינטרנט ואפליקציות מודרניות זקוקים לעתים להציג גרפיקה עם רמות תחכום שונות.
מדריך ל- API ברשת
רשימה של כל ה- API האינטרנטיים, ומה הם עושים.
ג'אווה-סקריפט (JavaScript)
JavaScript היא שפת תסריט (סקריפטינג) חזקה, המשמשת ליצירת אפליקציות באינטרנט.
לוקליזציה וקידוד תווים
Browsers process text as Unicode internally. However, a way of representing characters in terms of bytes (character encoding) is used for transferring text over the network to the browser. The HTML specification recommends the use of the UTF-8 encoding (which can represent all of Unicode), and regardless of the encoding used requires Web content to declare that encoding.
פיתוח אינטרנט למובייל
This article provides an overview of some of the main techniques needed to design web sites that work well on mobile devices. If you're looking for information on Mozilla's Firefox OS project, see the Firefox OS page. Or you might be interested in details about Firefox for Android.
אפליקציות אינטרנט מתקדמות (PWA)
Progressive web apps (PWAs) use modern web APIs along with traditional progressive enhancement strategy to create cross-platform web applications. These apps work everywhere and provide several features that give them the same user experience advantages as native apps. This set of guides tells you all you need to know about PWAs.
אופטימיזציות וביצועים
When building modern web apps and sites, it's important to make your content work quickly and efficiently. This lets it perform effectively for both powerful desktop systems and weaker handheld devices.
ניתוח וסריאליזציה של XML
פלטפורמת הרשת מספקת שיטות שונות לניתוח וסריאליזציה (סדרות) של XML, כל אחת מהן עם יתרונותיה וחסרונותיה.
פורמט גופן אינטרנט פתוח (WOFF, Web Open Font Format)
WOFF (Web Open Font Format) הוא תצורת קובץ גופן (פונט) זמינה לשימוש ברשת בחינם.
שימוש באובייקט FormData
אובייקט FormData מאפשר להדר אוסף של זוגות מפתח/ערך (key/value), כדי לשלוח בקשת XMLHttpRequest. הוא מיועד בעיקר לשלוחת פרטי טופס, אבל ניתן להשתמש בו באופן נפרד מטפסים, כדי לשלוח מידע. התשדורת נעשית באותה תצורה כמו שמתודת submit() שולחת טופס שהקידוד שלו הוא "multipart/form-data".
מילון מלים
מגדיר מספר מונחים טכניים הקשורים לרשת ולאינטרנט.

ראה גם