תגית <mark> משמשת לסימון קטע בתוך טקסט אותו אנו מעוניינים להדגיש.

 

קטגוריה תגיות מסוג Inline
תוכן מורשה

טקסט, סקריפטים, מספרים, נוסחאות, כותרות, טבלאות, טפסים.

תגיות הורים מורשות <abbr>, <audio>, <b>, <bdo>, <br>, <button>, <canvas>, <cite>, <code>, <command>, <data>, <datalist>, <dfn>, <em>, <embed>, <i>, <iframe>, <img>, <input>, <kbd>, <keygen>, <label>, <mark>, <math>, <meter>, <noscript>, <object>, <output>, <progress>, <q>, <ruby>, <samp>, <script>, <select>, <small>, <span>, <strong>, <sub>, <sup>, <svg>, <textarea>, <time>, <var>, <video>, <wbr> 
ממשק DOM HTMLElement

תארים

תגית זו נכללת ברשימת התארים הגלובליים.

דוגמא - סימון טקסט חשוב

<blockquote>
  It is a period of civil war. Rebel spaceships, striking from a
  hidden base, have won their first victory against the evil
  Galactic Empire. During the battle, <mark>Rebel spies managed
  to steal secret plans</mark> to the Empire’s ultimate weapon,
  the DEATH STAR, an armored space station with enough power to
  destroy an entire planet.
</blockquote>

דוגמא - סימון תוצאת חיפוש בתוך טקסט

<p>It is a dark time for the Rebellion. Although the Death
Star has been destroyed, <mark class="match">Imperial</mark>
troops have driven the Rebel forces from their hidden base and
pursued them across the galaxy.</p>

<p>Evading the dreaded <mark class="match">Imperial</mark>
Starfleet, a group of freedom fighters led by Luke Skywalker
has established a new secret base on the remote ice world of
Hoth.</p>

ראה גם

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, fabio.rahamim
Last updated by: mdnwebdocs-bot,