<strong>: תגית להדגשת טקסט

תגית <strong> מציגה פסקת טקסט באופן מודגש.

קטגוריה תגיות מסוג Inline.
תוכן מורשה

<abbr><audio><b><bdo><br><button><canvas><cite><code><command><data><datalist><dfn><em><embed><i><iframe><img><input><kbd><keygen><label><mark><math><meter><noscript><object><output><progress><q><ruby><samp><script><select><small><span><strong><sub><sup><svg><textarea><time><var><video><wbr>

תגיות הורים מורשות תגית זו מורשת להופיע בגוף המסמך אך אינה חייבת להיות כפופה בצורה ישירה אל תגית <body>.
ממשק DOM HTMLElement

תארים

תגית זו נכללת ברשימת התארים הגלובליים.

דוגמא - שימוש בסיסי בתגית

<p>Before proceeding, <strong>make sure you put on your safety goggles</strong>.</p>

דוגמא - שימוש בתגית לצורך תוית אזהרה

<p><strong>Important:</strong> Before proceeding, make sure you add plenty of butter.</p>

הערות

מה ההבדל בין תגית <strong> לתגית <b>?
שתיהן מדגישות את הטקסט בתוך התגית, אך משמעותה של תגית <b> היא השפעה על העיצוב בלבד.  מאידך, כאשר גולשים אל אתר מותאם ולוחצים על הקראה, הדפדפן רואה את תגית <strong> ויודע שיש צורך לקרוא את הטקסט ולהדגיש את הנמצא תחתיה.

ראה גם