<section>: The Generic Section element

Ez a fordítás hiányos. Segítsen a cikk angolról történő lefordításában

A HTML <section> elem egy olyan önálló rész egy HTML dokumentumon belül, amelynek nem létezik egy azt jobban leíró szemantikai eleme. Egy szekciónak általában van egy fejléce is.

Egy navigációs menüt egy <nav> elembe kellene ágyazni, míg például keresési eredmények egy listáját vagy egy térképet és annak vezérlőit egy <section> elembe, mivel ezeknek nincsenek külön meghatározott, összefoglaló elemei.

Tartalmi kategóriák Folytatólagos tartalom, Szakaszoló tartalom, megfogható tartalom.
Megengedett tartalom Folytatólagos tartalom.
Tag kihagyás None, both the starting and ending tag are mandatory.
Megengedett szülők Bármilyen elem, ami megengedi a folytatólagos tartalmat. Megjegyzendő, hogy egy <section> elem nem lehet egy <address> elem leszármazottja.
Megengedett ARIA szerepek alert, alertdialog, application, banner, complementary, contentinfo, dialog, document, feed, log, main, marquee, navigation, search, status, tabpanel
DOM interfész HTMLElement

Attribútumok

Ez az elem csak a globális attribútumokat tartalmazza.

Megjegyzések a használathoz

 • Minden <section> elemet illene azonosítani egy belőle származtatott cím (heading) elemmel (<h1>-<h6> elemek).
 • Ha érdemes egy <section> elem tartalmát elkülönülten tárolni, illetve megosztani, akkor a <article> elemet használd helyette.
 • Ne használd a <section> elemet általános tárolóként, hiszen arra való a <div>. Különösen igaz ez akkor, ha a részekre osztásnak csak a külalaknál van szerepe. A gyakorlati szabály az, hogy egy <section> elem logikailag kellene, hogy tagolja a dokumentumot.

1. példa

Előtte

<div>
 <h1>Cím</h1>
 <p>Egy rakás klassz dolog</p>
</div>

Utána

<section>
 <h1>Cím</h1>
 <p>Egy rakás klassz dolog</p>
</section>

2. példa

Előtte

<div>
 <h2>Cím</h2>
 <img src="bird.jpg" alt="madár">
</div>

Utána

<section>
 <h2>Cím</h2>
 <img src="bird.jpg" alt="madár">
</section>

Specifikációk

Specifikáció Állapot Tartalom
HTML Living Standard
The definition of '<section>' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of '<section>' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of '<section>' in that specification.
Recommendation  

Böngésző kompatibilitás

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
sectionChrome Full support 5Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 11.1Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.1Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Lásd még