Array.of()

Az Array.of() metódus egy új Array példányt hoz létre változó számú argumentumokból, azok számától és típusától függetlenül.

Az Array.of() és az Array konstruktor működése között az a különbség, hogy máshogy hasznája az argumentumként megadott egész számokat: az Array.of(7) létrehoz egy új tömböt, melynek az egyetlen eleme a 7, ezzel szemben az Array(7) egy olyan üres tömböt hoz létre, melynek a length property-je: 7 (Megjegyzés: ez valójában egy 7 üres elemű (empty) tömböt jelent, nem olyat, melynek az elemei ténylegesen undefined értékeket tartalmaznának).

Array.of(7);    // [7] 
Array.of(1, 2, 3); // [1, 2, 3]

Array(7);     // 7 üres elemű tömb: [empty × 7]
Array(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]

Szintakszis

Array.of(elem0[, elem1[, ...[, elemN]]])

Paraméterek

elemN
Elemek, melyeket a tömb tartalmazni fog

Visszatérési érték

Egy új Array példány.

Leírás

Ez a függvény szabványos az ECMAScript 2015 óta. További részletekért lásd az Array.of és az Array.from proposal-t és a Array.of polyfill-t.

Példák

Array.of(1);     // [1]
Array.of(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]
Array.of(undefined); // [undefined]

Polyfill

A következő kód lefuttatása után az Array.of() hasznáható lesz, amennyiben a kliens ezt natíven nem támogatja.

if (!Array.of) {
 Array.of = function() {
  return Array.prototype.slice.call(arguments);
 };
}

Specifikációk

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.of' in that specification.
Standard Kezdeti definíció.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.of' in that specification.
Living Standard

Böngésző kompatibilitás

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ofChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 26Safari Full support 9WebView Android Full support 39Chrome Android Full support 39Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 26Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 4.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Lásd még: