ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Our objective is to document the whole Open Web as well as Mozilla technologies. The table below provides an overview of our progress, as well as links to additional details. If you're just getting started as a contributor, check out our getting started guide.

You can also share or promote this page: arewedocumentedyet.com

Section Pages No tags Needs* tags Editorial reviews Technical reviews Outdated pages Dev-doc-needed bugs Documentation requests
API: CSSOM 163 n/a 49 (31%) 46 (29%) 64 (40%) 0 (0%) 8 (5%) 5 (4%)
API: Canvas 132 n/a 0 (0%) 4 (4%) 3 (3%) 10 (8%) 0 (0%) 0 (0%)
API: DOM 754 n/a 97 (13%) 62 (9%) 157 (21%) 16 (3%) 0 (0%) 45 (6%)
API: Device API 101 n/a 34 (34%) 8 (8%) 17 (17%) 1 (1%) 68 (68%) 2 (2%)
API: File API 35 n/a 2 (6%) 4 (12%) 4 (12%) 4 (12%) n/a 6 (18%)
API: Firefox OS APIs 677 3 (1%) 4 (1%) 5 (1%) 79 (12%) 1 (1%) n/a n/a
API: HTML API 446 n/a 117 (27%) 54 (13%) 126 (29%) 9 (3%) 74 (17%) 11 (3%)
API: IndexedDB 105 n/a 2 (2%) 3 (3%) 10 (10%) 0 (0%) 4 (4%) 16 (16%)
API: Intersection Observer 30 n/a 4 (14%) 2 (7%) 5 (17%) 23 (77%) n/a n/a
API: SVG API 149 n/a 112 (76%) 9 (7%) 14 (10%) 1 (1%) n/a 5 (4%)
API: ServiceWorkers 121 n/a 7 (6%) 5 (5%) 17 (15%) 0 (0%) 3 (3%) n/a
API: Web Animations 46 n/a 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (24%) 0 (0%)
API: Web Authentication 34 n/a 0 (0%) 33 (98%) 33 (98%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebAudio 226 n/a 4 (2%) 12 (6%) 46 (21%) 5 (3%) 8 (4%) 5 (3%)
API: WebCrypto 36 n/a 0 (0%) 0 (0%) 5 (14%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebGL 293 n/a 2 (1%) 4 (2%) 9 (4%) 216 (74%) 1 (1%) n/a
API: WebRTC 404 n/a 24 (6%) 181 (45%) 205 (51%) 4 (1%) 26 (7%) 18 (5%)
API: WebSpeech 88 n/a 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebVR 103 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 71 (69%) n/a n/a
API: WebWorkers 39 n/a 0 (0%) 1 (3%) 6 (16%) 0 (0%) 5 (13%) 3 (8%)
Credential Management 22 n/a 14 (64%) 1 (5%) 15 (69%) 0 (0%) n/a n/a
Accessibility 90 2 (3%) 27 (30%) 17 (19%) 21 (24%) 21 (24%) 11 (13%) 3 (4%)
Addons 652 6 (1%) 5 (1%) 13 (2%) 15 (3%) 266 (41%) 47 (8%) 34 (6%)
WebExtensions 631 0 (0%) 5 (1%) 14 (3%) 13 (3%) 63 (10%) n/a n/a
Archive 2445 587 (25%) 76 (4%) 14 (1%) 181 (8%) 4 (1%) n/a n/a
CSS 994 21 (3%) 126 (13%) 136 (14%) 225 (23%) 1 (1%) 125 (13%) 38 (4%)
DevTools 157 78 (50%) 1 (1%) 10 (7%) 18 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (21%)
Developer phone guide 983 25 (3%) 13 (2%) 5 (1%) 124 (13%) 12 (2%) n/a n/a
Events 377 122 (33%) 37 (10%) 19 (6%) 56 (15%) 224 (60%) n/a n/a
Firefox 180 19 (11%) 4 (3%) 12 (7%) 14 (8%) 0 (0%) n/a n/a
Game development 73 0 (0%) 4 (6%) 2 (3%) 11 (16%) 0 (0%) 2 (3%) n/a
Glossary 477 2 (1%) 17 (4%) 34 (8%) 83 (18%) 269 (57%) n/a n/a
Guide 31 0 (0%) 11 (36%) 1 (4%) 1 (4%) 16 (52%) n/a n/a
HTML documentation 212 0 (0%) 6 (3%) 25 (12%) 26 (13%) 1 (1%) 6 (3%) 24 (12%)
HTTP 234 0 (0%) 3 (2%) 44 (19%) 36 (16%) 77 (33%) 13 (6%) 10 (5%)
JavaScript 889 5 (1%) 5 (1%) 113 (13%) 116 (14%) 1 (1%) 0 (0%) 65 (8%)
Learning Area 251 1 (1%) 18 (8%) 25 (10%) 35 (14%) 21 (9%) n/a 16 (7%)
Getting started 9 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (34%) 0 (0%) n/a n/a
Localization 42 10 (24%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 36 (86%) n/a 4 (10%)
MDN meta- 222 4 (2%) 5 (3%) 10 (5%) 11 (5%) 0 (0%) n/a 0 (0%)
Marketplace 10 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) n/a n/a
MathML 40 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 2 (5%)
MozQA 107 25 (24%) 6 (6%) 2 (2%) 4 (4%) 86 (81%) 0 (0%) 143 (134%)
NSPR 362 8 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 360 (100%) n/a n/a
NSS 326 162 (50%) 4 (2%) 18 (6%) 81 (25%) 285 (88%) n/a n/a
SVG 320 6 (2%) 150 (47%) 12 (4%) 64 (20%) 72 (23%) 25 (8%) 23 (8%)
SpiderMonkey 552 8 (2%) 18 (4%) 5 (1%) 208 (38%) 477 (87%) 63 (12%) n/a
Thunderbird 118 36 (31%) 6 (6%) 5 (5%) 17 (15%) 80 (68%) 31 (27%) n/a
WebAssembly 12 0 (0%) 0 (0%) 1 (9%) 2 (17%) 1 (9%) 0 (0%) 0 (0%)
XPCOM 1275 304 (24%) 163 (13%) 1 (1%) 74 (6%) 28 (3%) 22 (2%) n/a
XPath 56 0 (0%) 1 (2%) 2 (4%) 2 (4%) 44 (79%) n/a n/a
XSLT 54 0 (0%) 5 (10%) 2 (4%) 0 (0%) 8 (15%) n/a n/a
XUL 1218 86 (8%) 43 (4%) 1 (1%) 50 (5%) 4 (1%) 8 (1%) n/a
Total 17403 1520 1235 978 2309 2821 561 510

Legend:

  • Red: More than 10% of pages in this area need help with this specific task (such as editorial reviews, etc., see at the top of the table).
  • Yellow: 5%-10% of pages in this area need help with this specific task.
  • Green: Only less than 5% of pages in this area need help with specific task.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: jordibrus, wbamberg, jswisher, h4nj4r, fscholz, Sheppy, teoli
ბოლო განახლების ავტორი: jordibrus,