ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Our objective is to document the whole Open Web as well as Mozilla technologies. The table below provides an overview of our progress, as well as links to additional details. If you're just getting started as a contributor, check out our getting started guide.

You can also share or promote this page: arewedocumentedyet.com

Section Pages No tags Needs* tags Editorial reviews Technical reviews Outdated pages Dev-doc-needed bugs Documentation requests
API: CSSOM 151 n/a 39 (26%) 34 (23%) 54 (36%) 3 (2%) 8 (6%) 5 (4%)
API: Canvas 132 n/a 0 (0%) 4 (4%) 3 (3%) 10 (8%) 0 (0%) 0 (0%)
API: DOM 707 n/a 87 (13%) 51 (8%) 141 (20%) 26 (4%) 229 (33%) 45 (7%)
API: Device API 100 n/a 34 (34%) 7 (8%) 16 (16%) 10 (10%) 68 (68%) 2 (2%)
API: File API 35 n/a 2 (6%) 4 (12%) 5 (15%) 5 (15%) n/a 6 (18%)
API: Firefox OS APIs 20 n/a 4 (20%) 1 (5%) 2 (10%) 8 (40%) n/a n/a
API: HTML API 446 n/a 117 (27%) 54 (13%) 126 (29%) 9 (3%) 74 (17%) 11 (3%)
API: IndexedDB 105 n/a 2 (2%) 3 (3%) 9 (9%) 0 (0%) 4 (4%) 16 (16%)
API: Intersection Observer 30 n/a 4 (14%) 2 (7%) 5 (17%) 23 (77%) n/a n/a
API: SVG API 148 n/a 112 (76%) 8 (6%) 13 (9%) 3 (3%) n/a 5 (4%)
API: ServiceWorkers 121 n/a 7 (6%) 5 (5%) 17 (15%) 0 (0%) 3 (3%) n/a
API: Web Animations 46 n/a 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 14 (31%) 11 (24%) 0 (0%)
API: WebAudio 221 n/a 4 (2%) 10 (5%) 45 (21%) 79 (36%) 7 (4%) 5 (3%)
API: WebCrypto 36 n/a 0 (0%) 0 (0%) 5 (14%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebGL 293 n/a 2 (1%) 4 (2%) 9 (4%) 216 (74%) 1 (1%) n/a
API: WebRTC 312 n/a 20 (7%) 104 (34%) 125 (41%) 59 (19%) 28 (9%) 18 (6%)
API: WebSpeech 88 n/a 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebVR 103 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 71 (69%) n/a n/a
API: WebWorkers 38 n/a 0 (0%) 1 (3%) 5 (14%) 3 (8%) 5 (14%) 3 (8%)
Accessibility 270 2 (1%) 35 (13%) 17 (7%) 25 (10%) 180 (67%) 11 (5%) 3 (2%)
Addons 652 6 (1%) 5 (1%) 13 (2%) 15 (3%) 266 (41%) 47 (8%) 34 (6%)
WebExtensions 627 0 (0%) 5 (1%) 11 (2%) 10 (2%) 261 (42%) n/a n/a
Apps 71 0 (0%) 4 (6%) 3 (5%) 8 (12%) 45 (64%) 0 (0%) 0 (0%)
Archive 2421 583 (25%) 75 (4%) 12 (1%) 178 (8%) 4 (1%) n/a n/a
CSS 990 22 (3%) 126 (13%) 129 (14%) 220 (23%) 130 (14%) 118 (12%) 39 (4%)
DevTools 168 87 (52%) 1 (1%) 11 (7%) 17 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (20%)
Developer phone guide 983 25 (3%) 13 (2%) 5 (1%) 124 (13%) 12 (2%) n/a n/a
Events 377 122 (33%) 37 (10%) 19 (6%) 56 (15%) 224 (60%) n/a n/a
Firefox 178 19 (11%) 4 (3%) 10 (6%) 15 (9%) 0 (0%) n/a n/a
Game development 73 0 (0%) 4 (6%) 1 (2%) 12 (17%) 0 (0%) 3 (5%) n/a
Glossary 443 3 (1%) 16 (4%) 3 (1%) 49 (12%) 313 (71%) n/a n/a
Guide 31 0 (0%) 11 (36%) 1 (4%) 1 (4%) 16 (52%) n/a n/a
HTML documentation 212 0 (0%) 6 (3%) 25 (12%) 26 (13%) 22 (11%) 6 (3%) 22 (11%)
HTTP 234 0 (0%) 3 (2%) 44 (19%) 36 (16%) 77 (33%) 13 (6%) 10 (5%)
JavaScript 877 0 (0%) 2 (1%) 97 (12%) 98 (12%) 364 (42%) 0 (0%) 66 (8%)
Learning Area 240 0 (0%) 17 (8%) 12 (5%) 26 (11%) 39 (17%) n/a 16 (7%)
Getting started 9 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (34%) 0 (0%) n/a n/a
Localization 42 10 (24%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 35 (84%) n/a 5 (12%)
MDN meta- 220 5 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 8 (4%) 0 (0%) n/a 0 (0%)
Marketplace 10 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) n/a n/a
MathML 40 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (10%) 0 (0%) 2 (5%)
MozQA 107 25 (24%) 6 (6%) 2 (2%) 4 (4%) 86 (81%) 0 (0%) 143 (134%)
NSPR 362 8 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 360 (100%) n/a n/a
NSS 324 162 (50%) 4 (2%) 18 (6%) 81 (25%) 285 (88%) n/a n/a
SVG 313 6 (2%) 159 (51%) 11 (4%) 69 (23%) 95 (31%) 24 (8%) 23 (8%)
SpiderMonkey 551 7 (2%) 18 (4%) 5 (1%) 207 (38%) 472 (86%) 57 (11%) n/a
Thunderbird 118 36 (31%) 6 (6%) 5 (5%) 17 (15%) 82 (70%) 31 (27%) n/a
WebAssembly 12 0 (0%) 0 (0%) 2 (17%) 3 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
XPCOM 1274 306 (25%) 163 (13%) 1 (1%) 74 (6%) 1192 (94%) 22 (2%) n/a
XPath 56 0 (0%) 1 (2%) 2 (4%) 2 (4%) 44 (79%) n/a n/a
XSLT 54 0 (0%) 5 (10%) 2 (4%) 0 (0%) 8 (15%) n/a n/a
XUL 1206 77 (7%) 43 (4%) 1 (1%) 50 (5%) 1175 (98%) 8 (1%) n/a
Total 16677 1511 1212 760 2017 6330 778 511

Legend:

  • Red: More than 10% of pages in this area need help with this specific task (such as editorial reviews, etc., see at the top of the table).
  • Yellow: 5%-10% of pages in this area need help with this specific task.
  • Green: Only less than 5% of pages in this area need help with specific task.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: jordibrus, wbamberg, jswisher, h4nj4r, fscholz, Sheppy, teoli
ბოლო განახლების ავტორი: jordibrus,