მათემატიკური მონიშვნების ენა (Mathematical Markup Language) შემოკლებით MathML წარმოადგენს  XML-ის განშტოებას, რომელიც გამოიყენება მათემატიკური ჩანაწერების აღწერისა და მათი აგებულებისა და შიგთავსის სათანადოდ გამოსახვისთვის ვებგვერდებზე.

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულები მასალების, მაგალითებისა და ხელსაწყოების, რომლებიც გაგიადვილებთ ამ მძლავრი საშუალების გამოყენებას. მოკლე მიმოხილვისთვის, გაეცანით სურათებს Mozilla-ს 2013 წლის ღონისძიებიდან, ახლად დანერგილი სიახლეების შესახებ.

MathML-ის ცნობარები

MathML-ის ელემენტების ცნობარი
დაწვრილებითი მონაცემები MathML-ის თითოეული ელემენტისა და თავსებადობის შესახებ, სამაგიდო და მობილურ ბრაუზერებთან.
MathML-ის თვისებების ცნობარი
MathML-ის მახასიათებლების გამოყენება, ელემენტების იერსახისა და მოქმედებების განსაზღვრისთვის.
MathML-ის მაგალითები
MathML-ის გამოყენების ნიმუშები და მაგალითები, მისი მუშაობის საფუძვლების უკეთ გასაცნობად.
მუშაობა MathML-ით
რჩევები და მითითებები MathML-ით წერისთვის, ასევე MathML-ისთვის სათანადო პროგრამების შერჩევისა და მიღებული შედეგის ვებშიგთავსში ასახვისთვის.

ვრცლად...

მხარდაჭერის მიღება ერთობისგან

ხელსაწყოები

მსგავსი საკითხები

ბრაუზერებთან თავსებადობა

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
mathChrome No support 24 — 26Edge No support NoFirefox Full support 4
Full support 4
Partial support 1
Notes
Notes Only supported in XHTML documents.
IE No support NoOpera No support 9.5 — 15
Notes
No support 9.5 — 15
Notes
Notes Only supported in XHTML documents.
Safari Full support 5.1WebView Android No support NoChrome Android No support 25 — 26Edge Mobile No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support 9.5 — 14
Notes
No support 9.5 — 14
Notes
Notes Only supported in XHTML documents.
Safari iOS Full support 5.1Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, G12r
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,