ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Draft
This page is not complete.


The open web is built using a number of technologies that require adequate knowledge in order to use them. Below you'll find the links to our reference material for each of them.

Web technologies

It is recommended that you already got started with the web, however, it isn't absolutely necessary.

HTML — Structuring the web
HyperText Markup Language is used to define and describe semantically the content (markup) of a web page in a well-structured format. HTML provides a means to create structured documents made up of blocks called HTML elements that are delineated by tags, written using angle brackets. Some introduce content into the page directly, others provide information about document text and may include other tags as sub-elements. Obviously, browsers do not display them, since they are used to interpret the content of the page.

Introduction to HTML | Learn HTML | HTML5 | Developer guide | Element reference | Reference
CSS — Styling the web
Cascading Style Sheets are used to describe the appearance of web content.

Introduction to CSS | Getting started with CSS | Learn CSS | CSS3 | Developer guide | Common CSS questions | Reference
JavaScriptDynamic client-side scripting
The JavaScript programming language is used to add interactivity and other dynamic features to web sites.
Learn JavaScript | Developer guide | Reference

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: bpointer, SphinxKnight, broughammer, christopherwilson1, mfuji09, chrisdavidmills, zemiak, mfluehr, andrealeone, teoli, jswisher, MR-AMIR, mg1, Sheppy, Nickolay, kscarfone, kunal_dhir, pablofiumara, Yogesh_GS
ბოლო განახლების ავტორი: bpointer,