Amawal

Tasuqilt-agi ur temmid ara. Ttxil-k εiwen-aɣ ad d-nsuqel amagrad-agi seg teglizit

Learn a new term:

Asmel Web Amsasay
Responsive Web Design (RWD) d amiḍran usnefli n Web iswi-s d akken ad yer ismal d irebbawen u ad ddun s wudem akkay deg yal allalen n tisenselkimitin anewrik,seg lbiru ɣer amafus

Titiknulujitin n web ččuṛent d urtan d awalen itiknikiyen yettuseqdacen deg turmin d tangalt.amawal agi degs  tabadut n wawalen d tazegzilt i k yessefken i wegzu d useqdec n web..

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Other

Ttekkit deg mawal 

Amawal agi d leqdic ur nkeffu ulac taggara,tzemreḍ ad tefkkeḍ tallalt s tira n wawalen imaynuten naɣ ad tt-semsawiḍ ayagi s inekcumen imaynuten naɣ ad tt-garrzeḍ ayen yellan yakan. Ayen i sahlen mara tebduḍ d asiti ɣef useɣwen naɣ fren tiwtilin yellan swada agi.

Ernut anekcum nniḍen deg umawal

Ma tebɣiḍ ad tisinneḍ ugar n wamek i tzemrem ad tefkkeḍ tallalt s umawal,rrzut s asebtar n waddad n tiwtilin n umawal.