ECMAScript 7 support in Mozilla

This is an archived page. It's not actively maintained.

ECMAScript 2016 is de volgende ontwikkelversie van de ECMA-262 standaard, (bekend als JavaScript). Nog voordat ECMAScript 2015 was voltooid op 17 juni 2015 werden er al nieuwe voorstellen tot uitbreiding gedaan. De meest recente voorstellen zijn in te zien in de tc39/ecma262 GitHub repository.

Huidige issues aangaande het specificatieproces zullen worden opgelost door de introductie van stages and champions voor feature sets. Er is tevens voorgesteld een tweejarig release-schema in te voeren. Voor meer informatie over het specificatieproces na ES2015, wordt verwezen naar deze presentatie door Rafael Weinstein.

Een kanaal voor het versturen van reacties met betrekking tot ECMAScript standaarden is es-discuss.

Experimentele features

The volgende features zijn al geïmplementeerd, maar uitsluitend beschikbaar op het Firefox Nightly channel:

Toevoegingen aan het Array object

Toevoegingen aan het ArrayBuffer object

Nieuwe TypedObject objecten

Nieuwe SIMD objecten

Uitvoering van stabilisatie van features 

De volgende features worden ondersteund buiten de Nightly channel, maar de verdere specificatie en implementatie is nog in uitvoering. Features die oorspronkelijk in de ontwerpversie van ECMAScript 2015 waren opgenomen en zijn uitgesteld naar ECMAScript 2016 verschijnen waarschijnlijk hier.

Expressies

Features die nog niet ondersteund worden

De volgende features zijn nog niet geïmplementeerd, maar worden opgelijnd voor ECMAScript 2016.

Meer informatie