Mentorrol

Een MDN-mentor is een persoon die is toegewijd aan het helpen van nieuwe medewerkers binnen een bepaald onderwerp en het leiden van het documentatiewerk op MDN binnen dat onderwerp. Mentors blijven geïnformeerd over de prioriteiten en de contributie-activiteiten binnen hun onderwerp. Ze hoeven zelf geen documentatiewerk te doen met betrekking tot hun onderwerp, en zijn toegewijd aan het verzamelen van een groep medewerkers die geïnteresseerd is in het onderwerp, het delegeren van taken binnen de groep en het ondersteunen van de nieuwe medewerkers.

Een mentor worden

Om een mentor te worden voor een onderwerp, dient u aan bepaalde kwalificaties te voldoen:

 • Expertise binnen het onderwerp
 • Actieve medewerker voor het onderwerp (tenminste een maand)
 • Actief in het #mdn IRC-kanaal en het MDN discussieforum

Als u voldoet aan deze vereisten kunt u een bericht plaatsen op het MDN discussieforum, waarin u aangeeft dat u een mentor zou willen worden voor een bepaald onderwerp, met daarbij een uitleg over welk onderwerp u mentor zou willen worden en een overzicht van uw kwalificaties. Als u voldoet aan de kwalificaties zullen we u helpen te zorgen dat u klaar bent voor en getraind wordt in de basisbeginselen van hoe u uw nieuwe rechten kunt gebruiken.

Tip: Als u een mentor wilt worden, zorg dan dat u zich hiernaar gedraagt! Als u er goed in bent, kunt u zeker van zijn dat we u zullen smeken in deze rol te blijven!

Zijn mentors anders dan onderwerpbestuurders?

Beiden rollen lijken erg op elkaar en hebben vergelijkbare rechten en verantwoordelijkheden. Het verschil zit hem voornamelijk in hun toewijding. Voor een bepaald onderwerp leiden de onderwerpbestuurders de documentatie en hun inhoud, waar mentors de gemeenschap en medewerkers om dat onderwerp heen ondersteunen. De twee rollen vullen elkaar aan en gaan vaak hand in hand.

Verantwoordelijkheden

De mentorrol brengt een aantal belangrijke verantwoordelijkheden met zich mee, zoals:

 • Nieuwe medewerkers helpen en hun vragen beantwoorden.
 • Het coördineren van de gemeenschap die bijdraagt aan de documentatie van het onderwerp, om te zorgen dat het werk wordt gedaan en dat mensen niet per ongeluk iets twee keer documenteren.
 • De voortgang en de status van het documentatiewerk delen met de MDN-gemeenschap, door deel te nemen in discussies op het MDN discussieforum, enzovoort.
 • Nieuwe medewerkers betrekken en ondersteunen om een sterk team van geweldige medewerkers te bouwen.

Rechten

Naast de rechten die beschikbaar zijn voor alle geauthenticeerde gebruikers, hebben mentors deze aanvullende rechten:

 • Pagina's of paginatrees verplaatsen
 • Bestandsbijlagen uploaden en beheren
 • Macro's van KumaScript bewerken

De rol verlaten

Als u mentor wordt, hoeft u niet voor altijd in deze rol te blijven. Uw interesses, prioriteiten en beschikbare tijd kunnen veranderen, en dat is oké. Als u voorziet dat u niet kunt doorgaan als mentor (of als u zich realiseert dat u al bent gestopt), neem dan de volgende stappen:

 • Neem contact op met Eric Shepherd, de documentatieleider van MDN, om hem te laten weten dat u uw rol als mentor neerlegt.
 • Vraag, indien mogelijk, een andere actieve medewerker binnen uw onderwerp om de mentorrol op zich te nemen. Als deze persoon hiermee akkoord gaat, laat dat dan weten aan de documentatieleider van MDN.

Als u twee maanden niet actief bent geweest op MDN (of op het MDN discussieforum) kan het zijn dat er contact met u wordt opgenomen om te bevestigen dat u wil doorgaan met mentor zijn. Mentors die drie maanden inactief zijn, of niet binnen een redelijke tijd reageren wanneer er contact met hen wordt opgenomen, kunnen uit hun rol worden gezet.