MDN's inhouds- en stijlgidsen

Deze gidsen verstrekken details over hoe MDN-documentatie moet worden geschreven en opgemaakt, en hoe onze codevoorbeelden en andere inhoud moet worden gepresenteerd. Door het volgen van de gidsen kunt u ervoor zorgen dat het materiaal dat u maakt, helder is en gemakkelijk is te gebruiken.

MDN style guide
In an effort to display documentation in an organized, standardized and easy-to-read manner, the Mozilla Developer Network style guide describes how text should be organized, spelled, formatted, and so on. These are guidelines rather than strict rules.