Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

Returns the Document Type Declaration (DTD) associated with current document. The returned object implements the DocumentType interface. Use DOMImplementation.createDocumentType() to create a DocumentType.

Syntax

doctype = document.doctype;
 • doctype is a read-only property.

Example

var doctypeObj = document.doctype;

console.log(
 "doctypeObj.name: "      + doctypeObj.name      + "\n" +
 "doctypeObj.internalSubset: " + doctypeObj.internalSubset + "\n" +
 "doctypeObj.publicId: "    + doctypeObj.publicId    + "\n" +
 "doctypeObj.systemId: "    + doctypeObj.systemId
);

Notes

The property returns null if there is no DTD associated with the current document.

DOM level 2 doesn't support editing the document type declaration.

Specifications

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'Document: doctype' in that specification.
Living Standard  

 Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
doctypeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Documentlabels en -medewerkers

Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,