Window.sessionStorage

De sessionStorage eigenschap stelt je in staat toegang te krijgen tot het Storage object. sessionStorage lijkt sterk op Window.localStorage, het enige verschil is dat data opgeslagen in localStorage geen vervaltijd heeft, waarbij sessionStorage vervalt als de sessie van de pagina vervalt. Een pagina sessie duurt zo lang de browser open is en overleeft acties als vernieuwen. Het openen van een pagina in een nieuw tabblad of window zorgt voor een nieuwe sessie, wat dus anders is dan hoe sessie-cookies werken. 

Syntax

// Sla data op in sessionStorage
sessionStorage.setItem('key', 'value');

// Vraag opgeslagen data op uit sessionStorage
var data = sessionStorage.getItem('key');

// Verwijder opgeslagen data uit sessionStorage
sessionStorage.removeItem('key')

Waarde

Een Storage object.

Voorbeeld

Het volgende stukje code slaat data op in de sessie van het huidige domein door Storage.setItem() aan te roepen op Storage.

sessionStorage.setItem('mijnKat', 'Tom');

Het volgende voorbeeld slaat automatisch de inhoud van een text veld op en als de browser per ongeluk herladen wordt zal de text herstelt worden en is er niks verloren gegaan.

// Zoek het veld wat je wilt bewaren in de sessie
var field = document.getElementById("field");

// Kijk eerst of we een 'autosave' waarde hebben
// (dit gebeurt alleen als je per ongeluk ververst)
if (sessionStorage.getItem("autosave")) {
  // Herstel de inhoud van het veld
  field.value = sessionStorage.getItem("autosave");
}

// Luister naar wijzigingen in het veld
field.addEventListener("change", function() {
  // Sla het resultaat op in de sessionStorage
  sessionStorage.setItem("autosave", field.value);
});

Note: Please refer to the Using the Web Storage API article for a full example.

Specifications

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
localStorage 4 3.5 8 10.50 4
sessionStorage 5 2 8 10.50 4
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.1 ? 8 11 iOS 3.2

All browsers have varying capacity levels for both localStorage and sessionStorage. Here is a detailed rundown of all the storage capacities for various browsers.

Note: since iOS 5.1, Safari Mobile stores localStorage data in the cache folder, which is subject to occasional clean up, at the behest of the OS, typically if space is short.

See also