padding-bottom

De  CSS-eigenschap padding-bottom stelt de hoogte in van de vulling aan de onderkant van een element. Voor padding is het, in tegenstelling tot margins, niet toegestaan om negatieve waarden te gebruiken. De verkorte notatie voor padding kan worden gebruikt om binnen één declaratie de vulling aan alle vier de kanten in te stellen.

/* <length> values */
padding-bottom: 0.5em;
padding-bottom: 0;
padding-bottom: 2cm;

/* <percentage> value */
padding-bottom: 10%;

/* Global values */
padding-bottom: inherit;
padding-bottom: initial;
padding-bottom: unset;

De paddingruimte is de ruimte tussen de inhoud en de rand van een element.

The effect of the CSS padding-bottom property on the element box

Initial value0
Applies toall elements, except table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group and table-column. It also applies to ::first-letter and ::first-line.
Inheritedno
Percentagesrefer to the width of the containing block
Computed valuethe percentage as specified or the absolute length
Animation typea length

Syntaxis

Waarden

length
De grootte van de padding als vaste waarde. Mag niet negatief zijn.
percentage
De grootte van de padding als een percentage, relatief aan de breedte van het element waarin het betreffende element staat. Mag niet negatief zijn.

Formele syntaxis

Voorbeelden

.content { padding-bottom: 5%; }
.sidebox { padding-bottom: 10px; }

Specificaties

Browsercompatibiliteit

BCD tables only load in the browser

Zie ook