<figcaption>

Het HTML <figcaption> element vertegenwoordigt een bijschrift/opschrift of een legende die bij een figure of afbeelding hoort en die de rest van de data omschrijft van het <figure> (en-US) element,  wat zijn directe voorouder is.

Dit betekent dat  <figcaption> het eerste of het laatste element kan zijn binnen een <figure> (en-US) blok. Ook is het HTML Figcaption Element optioneel. Indien dat niet het geval is dan zal het hoodelement van de figuur geen bijschrift/opschrift hebben.

Inhoudscategorieën Geen.
Toegestaande inhoud Flow content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Bovenliggende toegestaande elementen Een <figure> (en-US) element; het<figcaption> element moet het eerste of het laatste child zijn.
DOM interface HTMLElement (en-US)

Attributen

Dit element bevat ook de  global attributes.

Voorbeelden

Ga naar de <figure> (en-US) pagina voor voorbeelden van <figcaption>.

Specificaties

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of '<figcaption>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<figcaption>' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 8 4.0 (2.0) 9.0 11.10 5.1
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 3.0 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.1 (iOS 5.0)

Zie ook