Array.prototype.concat()

De concat() methode geeft een nieuwe array terug bestaande uit de array waarop het is aangeroepen samengevoegd met de array(s) en/of waarden die zijn geleverd als argumenten.

Syntax

var nieuwe_array = oude_array.concat(waarde1[, waarde2[, ...[, waardeN]]])

Parameters

waardeN
Arrays en/of waarden om te concateneren in een nieuwe array. Zie de beschrijving voor details.

Returnwaarde

Een nieuwe instantie van type Array.

Beschrijving

concat maakt een nieuwe array bestaande uit de elementen in het object waarop het is aangeroepen, gevolgd door voor ieder argument de elementen van dat argument (als het argument een array is) of het argument zelf (als het argument geen array is).

concat verandert this niet en ook niet de als argument gegeven arrays, maar levert in plaats daarvan een shallow copy welke kopieën bevat van dezelfde elementen gecombineerd van de orginele arrays. Elementen van de orginele arrays worden als volgt gekopiëerd in de nieuwe array:

  • Objectreferenties (en niet het daardwerkelijke object): concat kopieert objectreferenties in de nieuwe array. Zowel de orginele array als de nieuwe array verwijzen naar dezelfde objecten. Dit betekent, als een verwezen object gewijzigd wordt, de wijzigingen zichtbaar zijn in zowel de nieuwe als de orginele array.
  • Strings en getallen (niet String en Number objects): concat kopieert de waarden van strings en getallen in de nieuwe array.

Opmerking: Concateneren van array(s)/waarde(n) laat de orginelen onaangetast. Bovendien zal iedere operatie op de nieuwe array geen effect hebben op de orginele array en vice versa.

Voorbeelden

Concateneren van twee arrays

De volgende code concateneert twee arrays

var alfa = ['a', 'b', 'c'],
    nummer = [1, 2, 3];

var alfaNummeriek = alfa.concat( nummer );

console.log(alfaNummeriek); // Resultaat: ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

Concateneren van drie arrays

De volgende code concateneert drie arrays

var num1 = [1, 2, 3],
    num2 = [4, 5, 6],
    num3 = [7, 8, 9];

var nums = num1.concat(num2, num3);

console.log(nums); // Resultaat: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Concateneren van waarden naar een array

De volgende code concateneert drie waarden naar een array:

var alfa = ['a', 'b', 'c'];

var alfaNumeriek =  alfa.concat(1, [2, 3]);

console.log( alfaNumeriek); 
// Resultaat: ['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Eerste definitie. Geïmplementeerd in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.concat' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.concat' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.concat' in that specification.
Draft  

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basis support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basis support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zie ook