Symbool

Deze vertaling is onvolledig. Help ons dit artikel te vertalen vanuit het Engels

Het gegevenstype symbool is een primitief gegevenstype. De Symbol() functie geeft een waarde terug (returns a value) van het type symbool, heeft statische eigenschappen die verscheidene leden van ingebouwde objecten blootstelt, heeft statische methoden die het globale symbolregister blootstellen en vertegenwoordigd een ingebouwde objectklasse. Maar is onvolledig als een constructor, omdat het niet de "new Symbol()" syntaxis ondersteund.

Elke waarde teruggekregen van Symbol() is uniek. Zo'n teruggekregen waarde kan, bijvoorbeeld, gebruikt worden als identificatiemiddel voor objecteigenschappen; het primaire doel van dit gegevenstype. Hoewel er andere use-cases zijn, zoals het beschikbaar maken van ondoorzichtige gegevenstypen of als algemeen uniek identificatiemiddel. Meer uitleg over het doel en gebruik van het symbool is te vinden in de woordenlijst.

Beschrijving

Om een nieuw primitief symbool te creëren, schrijf je Symbol() met een optionele String als beschrijving:

let sym1 = Symbol()
let sym2 = Symbol('foo')
let sym3 = Symbol('foo')

De bovenstaande code creëert drie nieuwe symbolen. Let er op dat Symbol("foo") niet de string "foo" omzet naar een symbool maar dat het telkens een nieuw uniek symbool creëert:

Symbol('foo') === Symbol('foo') // false

De volgende syntaxis met de new operator zal een TypeError: afwerpen:

let sym = new Symbol() // TypeError

Dit behoed auteurs ervoor om nadrukkelijk een Symbol wrapper-object te creëren in plaats van een nieuwe symboolwaarde. Terwijl normaal gesproken primitieve gegevenstypen wel gemaakt kunnen worden met een wrapper-object. (Zoals: new Boolean, new String en new Number).

Als je echt een Symbol wrapper-object wilt maken, kun je dit doen met de Object() functie:

let sym = Symbol('foo')
typeof sym   // "symbol" 
let symObj = Object(sym)
typeof symObj  // "object"

Gedeelde symbolen in het globale symboolregister

De bovenstaande syntaxis, die gebruik maakt van de Symbol() functie, creëert alleen niet een globaal symbool dat te gebruiken is door je gehele codebase. Om symbolen te creëren die door al je bestanden en zelfs door je realms (met elk hun eigen globale scope) te gebruiken zijn; gebruik je de methoden Symbol.for() en Symbol.keyFor(). Om, respectievelijksymbolen in het globale symbolenregister aan te maken en terug te krijgen.

Symbooleigenschappen vinden in objecten

De methode Object.getOwnPropertySymbols() geeft een array met symbolen terug en laat je symbooleigenschappen vinden in een opgegeven object. Let er op dat elk object geïnitialiseerd wordt zonder eigen symbooleigenschappen, dus deze array zal leeg zijn tenzij je een symbool als eigenschap hebt gegeven aan een object. 

Constructor

Symbol()
De  Symbol() constructor geeft een waarde terug van het type symbol, maar is incompleet als een constructor omdat het niet de "new Symbol()" syntaxis ondersteund.

Static properties

Symbol.asyncIterator
A method that returns the default AsyncIterator for an object. Used by for await...of.
Symbol.hasInstance
A method determining if a constructor object recognizes an object as its instance. Used by instanceof.
Symbol.isConcatSpreadable
A Boolean value indicating if an object should be flattened to its array elements. Used by Array.prototype.concat().
Symbol.iterator
A method returning the default iterator for an object. Used by for...of.
Symbol.match
A method that matches against a string, also used to determine if an object may be used as a regular expression. Used by String.prototype.match().
Symbol.matchAll
A method that returns an iterator, that yields matches of the regular expression against a string. Used by String.prototype.matchAll().
Symbol.replace
A method that replaces matched substrings of a string. Used by String.prototype.replace().
Symbol.search
A method that returns the index within a string that matches the regular expression. Used by String.prototype.search().
Symbol.split
A method that splits a string at the indices that match a regular expression. Used by String.prototype.split().
Symbol.species
A constructor function that is used to create derived objects.
Symbol.toPrimitive
A method converting an object to a primitive value.
Symbol.toStringTag
A string value used for the default description of an object. Used by Object.prototype.toString().
Symbol.unscopables
An object value of whose own and inherited property names are excluded from the with environment bindings of the associated object.

Static methods

Symbol.for(key)
Searches for existing symbols with the given key and returns it if found. Otherwise a new symbol gets created in the global symbol registry with key.
Symbol.keyFor(sym)
Retrieves a shared symbol key from the global symbol registry for the given symbol.

Instance properties

Symbol.prototype.description
A read-only string containing the description of the symbol.

Instance methods

Symbol.prototype.toSource()
Returns a string containing the source of the Symbol object. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Symbol.prototype.toString()
Returns a string containing the description of the Symbol. Overrides the Object.prototype.toString() method.
Symbol.prototype.valueOf()
Returns the primitive value of the Symbol object. Overrides the Object.prototype.valueOf() method.
Symbol.prototype[@@toPrimitive]
Returns the primitive value of the Symbol object.

Examples

Using the typeof operator with symbols

The typeof operator can help you to identify symbols.

typeof Symbol() === 'symbol'
typeof Symbol('foo') === 'symbol'
typeof Symbol.iterator === 'symbol'

Symbol type conversions

Some things to note when working with type conversion of symbols.

 • When trying to convert a symbol to a number, a TypeError will be thrown
  (e.g. +sym or sym | 0).
 • When using loose equality, Object(sym) == sym returns true.
 • Symbol("foo") + "bar" throws a TypeError (can't convert symbol to string). This prevents you from silently creating a new string property name from a symbol, for example.
 • The "safer" String(sym) conversion works like a call to Symbol.prototype.toString() with symbols, but note that new String(sym) will throw.

Symbols and for...in iteration

Symbols are not enumerable in for...in iterations. In addition, Object.getOwnPropertyNames() will not return symbol object properties, however, you can use Object.getOwnPropertySymbols() to get these.

let obj = {}

obj[Symbol('a')] = 'a'
obj[Symbol.for('b')] = 'b'
obj['c'] = 'c'
obj.d = 'd'

for (let i in obj) {
  console.log(i) // logs "c" and "d"
}

Symbols and JSON.stringify()

Symbol-keyed properties will be completely ignored when using JSON.stringify():

JSON.stringify({[Symbol('foo')]: 'foo'})
// '{}'

For more details, see JSON.stringify().

Symbol wrapper objects as property keys

When a Symbol wrapper object is used as a property key, this object will be coerced to its wrapped symbol:

let sym = Symbol('foo')
let obj = {[sym]: 1}
obj[sym]       // 1
obj[Object(sym)]   // still 1

Specifications

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Symbol' in that specification.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome voor AndroidFirefox voor AndroidOpera voor AndroidSafari op iOSSamsung InternetNode.js
SymbolChrome Volledige ondersteuning 38Edge Volledige ondersteuning 12
Opmerkingen
Volledige ondersteuning 12
Opmerkingen
Opmerkingen Edge 12 included Symbol properties in JSON.stringify() output.
Firefox Volledige ondersteuning 36IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 25Safari Volledige ondersteuning 9WebView Android Volledige ondersteuning 38Chrome Android Volledige ondersteuning 38Firefox Android Volledige ondersteuning 36Opera Android Volledige ondersteuning 25Safari iOS Volledige ondersteuning 9Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 3.0nodejs Volledige ondersteuning 0.12
Symbol() constructorChrome Volledige ondersteuning 38Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 36IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 25Safari Volledige ondersteuning 9WebView Android Volledige ondersteuning 38Chrome Android Volledige ondersteuning 38Firefox Android Volledige ondersteuning 36Opera Android Volledige ondersteuning 25Safari iOS Volledige ondersteuning 9Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 3.0nodejs Volledige ondersteuning 0.12
asyncIteratorChrome Volledige ondersteuning 63Edge Volledige ondersteuning 79Firefox Volledige ondersteuning 57IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 50Safari Volledige ondersteuning 11.1WebView Android Volledige ondersteuning 63Chrome Android Volledige ondersteuning 63Firefox Android Geen ondersteuning NeeOpera Android Volledige ondersteuning 46Safari iOS Geen ondersteuning NeeSamsung Internet Android Volledige ondersteuning 8.0nodejs Volledige ondersteuning 10.0.0
descriptionChrome Volledige ondersteuning 70Edge Volledige ondersteuning 79Firefox Volledige ondersteuning 63IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 57Safari Volledige ondersteuning 12.1
Volledige ondersteuning 12.1
Gedeeltelijke ondersteuning 12
Opmerkingen
Opmerkingen No support for an undefined description.
WebView Android Volledige ondersteuning 70Chrome Android Volledige ondersteuning 70Firefox Android Volledige ondersteuning 63Opera Android Volledige ondersteuning 49Safari iOS Volledige ondersteuning 12.2
Volledige ondersteuning 12.2
Gedeeltelijke ondersteuning 12
Opmerkingen
Opmerkingen No support for an undefined description.
Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 10.0nodejs Volledige ondersteuning 11.0.0
forChrome Volledige ondersteuning 40Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 36IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 27Safari Volledige ondersteuning 9WebView Android Volledige ondersteuning 40Chrome Android Volledige ondersteuning 40Firefox Android Volledige ondersteuning 36Opera Android Volledige ondersteuning 27Safari iOS Volledige ondersteuning 9Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 4.0nodejs Volledige ondersteuning 0.12
hasInstanceChrome Volledige ondersteuning 50Edge Volledige ondersteuning 15Firefox Volledige ondersteuning 50IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 37Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 50Chrome Android Volledige ondersteuning 50Firefox Android Volledige ondersteuning 50Opera Android Volledige ondersteuning 37Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 6.5.0
Volledige ondersteuning 6.5.0
Volledige ondersteuning 6.0.0
Uitgeschakeld
Uitgeschakeld From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
isConcatSpreadableChrome Volledige ondersteuning 48Edge Volledige ondersteuning 15Firefox Volledige ondersteuning 48IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 35Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 48Chrome Android Volledige ondersteuning 48Firefox Android Volledige ondersteuning 48Opera Android Volledige ondersteuning 35Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 6.0.0
iteratorChrome Volledige ondersteuning 43Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 36IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 30Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 43Chrome Android Volledige ondersteuning 43Firefox Android Volledige ondersteuning 36Opera Android Volledige ondersteuning 30Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 4.0nodejs Volledige ondersteuning 0.12
keyForChrome Volledige ondersteuning 40Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 36IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 27Safari Volledige ondersteuning 9WebView Android Volledige ondersteuning 40Chrome Android Volledige ondersteuning 40Firefox Android Volledige ondersteuning 36Opera Android Volledige ondersteuning 27Safari iOS Volledige ondersteuning 9Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 4.0nodejs Volledige ondersteuning 0.12
matchChrome Volledige ondersteuning 50Edge Volledige ondersteuning 79Firefox Volledige ondersteuning 40IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 37Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 50Chrome Android Volledige ondersteuning 50Firefox Android Volledige ondersteuning 40Opera Android Volledige ondersteuning 37Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 6.0.0
matchAllChrome Volledige ondersteuning 73Edge Volledige ondersteuning 79Firefox Volledige ondersteuning 67IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 60Safari Volledige ondersteuning 13WebView Android Volledige ondersteuning 73Chrome Android Volledige ondersteuning 73Firefox Android Volledige ondersteuning 67Opera Android Volledige ondersteuning 52Safari iOS Volledige ondersteuning 13Samsung Internet Android Geen ondersteuning Neenodejs Volledige ondersteuning 12.0.0
replaceChrome Volledige ondersteuning 50Edge Volledige ondersteuning 79Firefox Volledige ondersteuning 49IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 37Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 50Chrome Android Volledige ondersteuning 50Firefox Android Volledige ondersteuning 49Opera Android Volledige ondersteuning 37Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 6.0.0
searchChrome Volledige ondersteuning 50Edge Volledige ondersteuning 79Firefox Volledige ondersteuning 49IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 37Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 50Chrome Android Volledige ondersteuning 50Firefox Android Volledige ondersteuning 49Opera Android Volledige ondersteuning 37Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 6.0.0
speciesChrome Volledige ondersteuning 51Edge Volledige ondersteuning 13Firefox Volledige ondersteuning 41IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 38Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 51Chrome Android Volledige ondersteuning 51Firefox Android Volledige ondersteuning 41Opera Android Volledige ondersteuning 41Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 6.5.0
Volledige ondersteuning 6.5.0
Volledige ondersteuning 6.0.0
Uitgeschakeld
Uitgeschakeld From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
splitChrome Volledige ondersteuning 50Edge Volledige ondersteuning 79Firefox Volledige ondersteuning 49IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 37Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 50Chrome Android Volledige ondersteuning 50Firefox Android Volledige ondersteuning 49Opera Android Volledige ondersteuning 37Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 6.0.0
toPrimitiveChrome Volledige ondersteuning 47Edge Volledige ondersteuning 15Firefox Volledige ondersteuning 44IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 34Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 47Chrome Android Volledige ondersteuning 47Firefox Android Volledige ondersteuning 44Opera Android Volledige ondersteuning 34Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 6.0.0
toSource
Niet standaard
Chrome Geen ondersteuning NeeEdge Geen ondersteuning NeeFirefox Geen ondersteuning 36 — 74
Opmerkingen
Geen ondersteuning 36 — 74
Opmerkingen
Opmerkingen Starting in Firefox 74, toSource() is no longer available for use by web content. It is still allowed for internal and privileged code.
IE Geen ondersteuning NeeOpera Geen ondersteuning NeeSafari Geen ondersteuning NeeWebView Android Geen ondersteuning NeeChrome Android Geen ondersteuning NeeFirefox Android Volledige ondersteuning 36Opera Android Geen ondersteuning NeeSafari iOS Geen ondersteuning NeeSamsung Internet Android Geen ondersteuning Neenodejs Geen ondersteuning Nee
toStringChrome Volledige ondersteuning 38Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 36IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 25Safari Volledige ondersteuning 9WebView Android Volledige ondersteuning 38Chrome Android Volledige ondersteuning 38Firefox Android Volledige ondersteuning 36Opera Android Volledige ondersteuning 25Safari iOS Volledige ondersteuning 9Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 3.0nodejs Volledige ondersteuning 0.12
toStringTagChrome Volledige ondersteuning 49Edge Volledige ondersteuning 15Firefox Volledige ondersteuning 51IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 36Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 49Chrome Android Volledige ondersteuning 49Firefox Android Volledige ondersteuning 51Opera Android Volledige ondersteuning 36Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 6.0.0
Volledige ondersteuning 6.0.0
Volledige ondersteuning 4.0.0
Uitgeschakeld
Uitgeschakeld From version 4.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
unscopablesChrome Volledige ondersteuning 45Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 48IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 32Safari Volledige ondersteuning 9WebView Android Volledige ondersteuning 45Chrome Android Volledige ondersteuning 45Firefox Android Volledige ondersteuning 48Opera Android Volledige ondersteuning 32Safari iOS Volledige ondersteuning 9Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 0.12
valueOfChrome Volledige ondersteuning 38Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 36IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 25Safari Volledige ondersteuning 9WebView Android Volledige ondersteuning 38Chrome Android Volledige ondersteuning 38Firefox Android Volledige ondersteuning 36Opera Android Volledige ondersteuning 25Safari iOS Volledige ondersteuning 9Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 3.0nodejs Volledige ondersteuning 0.12
@@toPrimitiveChrome Volledige ondersteuning 47Edge Volledige ondersteuning 15Firefox Volledige ondersteuning 44IE Geen ondersteuning NeeOpera Volledige ondersteuning 34Safari Volledige ondersteuning 10WebView Android Volledige ondersteuning 47Chrome Android Volledige ondersteuning 47Firefox Android Volledige ondersteuning 44Opera Android Volledige ondersteuning 34Safari iOS Volledige ondersteuning 10Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 5.0nodejs Volledige ondersteuning 6.0.0

Legenda

Volledige ondersteuning  
Volledige ondersteuning
Geen ondersteuning  
Geen ondersteuning
Niet standaard. Slechte ondersteuning verwacht voor meerdere browsers.
Niet standaard. Slechte ondersteuning verwacht voor meerdere browsers.
Zie implementatieopmerkingen
Zie implementatieopmerkingen
Gebruiker moet deze functie expliciet inschakelen.
Gebruiker moet deze functie expliciet inschakelen.

See also