Components.utils.reportError

Components.utils.reportError zgłasza obiekt Error JavaScriptu do konsoli błędów. Powinna być wykorzystywana w blokach obsługi wyjątków, które chcą zgłosić dany problem do konsoli.

Metoda ta musi być wywołana z jednym parametrem, którym zwykle jest obiekt przechwycony przez kod obsługi wyjątków. Jeśli parametrem nie jest obiekt Error, parametr konwertowany jest na ciąg znaków i zgłaszany jako nowy błąd. Oznacza to, że metodę Components.utils.reportError można używać do wysyłania do konsoli błędów wiadomości debugowania, w sposób podobny do tego, w jaki można korzystać z dump() do wypisywania wiadomości na konsolę natywną.

Do informacji dziennika należy jednak używać nsIConsoleService, jako że interfejs ten wysyła wiadomości o zwykłym priorytecie, w przeciwieństwie do reportError.

function myDump(aMessage) {
 var consoleService = Components.classes["@mozilla.org/consoleservice;1"]
                 .getService(Components.interfaces.nsIConsoleService);
 consoleService.logStringMessage("Mój komponent: " + aMessage);
}

Przykłady

Zastosowanie w obsłudze wyjątków:

try {
 ten.kod.wyrzuca.wyjątek;
} catch(e) {
 Components.utils.reportError(e); // wyślij informację o błędzie do konsoli i kontynuuj wykonanie
}

Wypisywanie informacji debugowania w konsoli błędów:

Components.utils.reportError("init() called");