World Wide Web

World Wide Web—powszechnie nazywane WWW, W3 lub Sieć Web—jest połączonym systemem publicznych stron internetowych dostępnych przez Internet. Sieć Web nie jest taka sama jak Internet: Sieć jest tylko jedną z wielu aplikacji zbudowanych na szczycie Internetu.

Tim Berners-Lee zaproponował architekturę tego, co stało się znane jako World Wide Web. W 1990 roku w laboratorium CERN-u stworzył pierwszy serwer WWW, przeglądarkę internetową i stronę internetową na swoim komputerze. W 1991 r. ogłosił swoje dzieło w grupie dyskusyjnej alt.hypertext, zaznaczając moment, w którym zostało po raz pierwszy upublicznione.

System, który dziś znamy jako "Web" składa się z kilku komponentów:

  • Protokół HTTP reguluje transfer danych pomiędzy serwerem a klientem.
  • Aby uzyskać dostęp do komponentu sieciowego, klient dostarcza unikalny uniwersalny identyfikator, zwany URL (ang. uniform resource location - jednolita lokalizacja zasobów) lub URI (ang. uniform resource identifier - jednolity identyfikator zasobów) (formlanie zwany Universal Document Identifier (UDI)).
  • HTML (hipertekstowy język znaczników) jest najpopularniejszym formatem publikacji dokumentów internetowych.

Linkowanie, czy łączenie zasobów poprzez hiperłącza, jest definiowaną koncepcją Sieci Web, wspomagającą jej tożsamość jako zbioru powiązanych ze sobą dokumentów.

Wkrótce po wynalezieniu sieci Web, Tim Berners-Lee założył W3C (World Wide Web Consortium) w celu dalszej standaryzacji i rozwoju sieci. Konsorcjum to składa się z głównym grup interesu internetowego, takich jak programiści przeglądarek internetowych, jednostki rządowe, naukowcy i uniwersytety. Jego misja obejmuje edukację i działania informacyjne.

Dowiedz się więcej

Poczytaj o tym

Wiedza ogólna