Trwa tłumaczenie tego artykułu.

 

Edycja budowanego artykułu sklada sie z:

naprawy składni , poprawy błędów ortograficznych,
interpunkcyjnych zawartych w tekście, który powinien być łatwy do zrozumienia. Osoba redagująca tekst nie musi być pisarzem aby pomoc w tworzeniu dokumentacji technicznej MDN's, która zawsze jest otwarta na potrzeby udoskonalania dla przyszłych czytelników danego artykułu.

Ten tutorial opisuje jak dokonać przeglądu edytorskiego, co ma pomóc w zapewnieniu, iż zawartość witryny MDN jest odpowiednio napisana i zredagowana.

Na czym polega to zadanie?
Edycja i korekta artykułów oznaczonych jako wymagające przeglądu redakcyjnego.
Gdzie należy to zrobić?
W obrębie konkretnych artykułów oznaczonych jako wymagające przeglądu redakcyjnego.
Co potrzebujesz aby dobrze wykonać to zadanie?
Potrzebujesz posiadać dobrą znajomość gramatyki i stylu języka. Przegląd redakcyjny polega na zapewnieniu poprawnej gramatyki i stylistyki, braku literówek, użyciu właściwych terminów technicznych, zgodnie ze standardem podanym w Przewodniku tworzenia zasobów MDN.
W jakich krokach to osiągnąć?
 1. Wybierz artykuł wymagający przeglądu:
  1. Go to the list of articles needing editorial review. This lists all the pages for which an editorial review has been requested.
  2. Click on the article link to load the page.
   Note: This listing is generated automatically but infrequently, so some articles appear on the list that no longer need editorial review. If the article you picked does not display a banner that says "This article needs an editorial review", skip that article and pick a different one.
 2. Read the article carefully, looking out for typos, spelling, grammar, or usage errors. Don't hesitate to switch to a different page if the first one you choose doesn't suit you.
 3. If there are no errors, you don't need to edit the article to mark it as reviewed. Look for the "quick review" box in the left sidebar of the page:
  Screenshot of the editorial review request sidebar box
 4. Deselect the Editorial box and click Save.
 5. If you find errors that need to be corrected:
  1. Click the Edit button near the top of the page; this brings you into the MDN editor.
  2. Correct any typos and spelling, grammar, or usage errors you find. You don't have to fix everything to be useful, but be sure to leave the editorial review request in place if you don't feel reasonably sure that you've done a complete review of the entire article.
  3. Enter a Revision Comment at the bottom of the article; something like 'Editorial review: fixed typos, grammar & spelling.' This lets other contributors and site editors know what you changed and why.
  4. Deselect the Editorial box under Review Needed?. This is located just below the Revision Comment section of the page.
  5. Click the Publish button.

Your changes may not be visible immediately after saving; there may be a delay while the page is processed and saved.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, ffipe, HeartbliT
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,