This is an archived page. It's not actively maintained.

Mozilla technologies

(pl translation)

Mozilla has several technologies used as components of its projects. These are documented here. (flesh out this text).

API Preferencji
Miejsca
Miejsca są ulepszeniem systemu zakładek i historii Firefoksa. It aims to have significantly more flexibility and the ability to have complex querying. It also includes some new features such as favicon storage, and the ability to annotate pages with arbitrary information. It also includes a lot of new UI, which is not covered in this developer documentation (zobacz the non-developer wiki on Places).
Toolkit API
Pakiet Narzędziowy Mozilla jest zestawem interfejsów programistycznych (API) zbudowanym na bazie Gecko dostarczającym zaawansowane serwisy aplikacjom XUL. Przykładowe serwisy to:
XBL
XML Binding Language (XBL, czasami także nazywany Rozszerzalny Język Wiązań) jest językiem służącym do deklarowania zachowań elementów. Element, do którego dołączone jest wiązanie, nazywany elementem wiązanym (eng. bound element), zostaje rozszerzony o nowe zachowanie określone w wiązaniu.
XPCOM
XTF
Rozszerzalny model znaczników (eXtensible Tag Framework - XTF) pozwala na dodanie w Mozilli obsługi nowych przestrzeni nazw za pomocą komponentów XPCOM (napisanych w JavaScripcie lub C++). Przykładowo projekt Mozilla XForms używa XTF do dodania obsługi przestrzeni nazw XForms.
XUL