Kontrolki XUL

Poniższa tabela przedstawia listę kontrolek dostarczanych przez język XUL użytkownikowi. Zobacz Kurs XUL, by dowiedzieć się, w jaki sposób są one używane oraz dokumentację XUL.

<button>

Przycisk, który może być naciśnięty przez użytkownika.

<button label="Save" accesskey="S"/>
Grafika:Controlsguide-button.png
<button type="menu">

Przycisk, który posiada dołączone rozwijane menu. Naciskając przycisk otworzymy menu.

<button type="menu" label="View">
 <menupopup>
  <menuitem label="List"/>
  <menuitem label="Details"/>
 </menupopup>
</button>
Grafika:Controlsguide-button-menu.png
<button type="menu-button">

Przycisk, który posiada odrębną strzałkę z załączonym do niej menu. W przeciwieństwie do przycisku typu "menu", po naciśnięciu na główną jego część może zostać wykonana oddzielna akcja.

<button type="menu-button" label="New">
 <menupopup>
  <menuitem label="New Document"/>
  <menuitem label="New Image"/>
 </menupopup>
</button>
Grafika:Controlsguide-button-menubutton.png
<checkbox>

Kontrolka, która może być włączona lub wyłączona, zazwyczaj stosujemy ją do utworzenia opcji, która może być włączona lub wyłączona.

<checkbox label="Show Toolbar Labels" checked="true"/>
Grafika:Controlsguide-checkbox.png
<colorpicker>

Kontrolka pozwalająca użytkownikowi na wybór koloru.

<colorpicker color="#FF0000"/>
Grafika:Controlsguide-colorpicker.png
<colorpicker type="button">

Specjalny typ kontrolki colorpicker, który pokazuje tylko przycisk, lecz po jego naciśnięciu wyświetli się okienko z możliwością wyboru koloru.

<colorpicker type="button" color="#CC0080"/>
Grafika:Controlsguide-colorpicker-button.png
<datepicker>

Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

Ustawienie pola tekstowego, które może być zastosowane do wprowadzenia daty.

<datepicker value="2007/03/26"/>
Grafika:Controlsguide-datepicker.png
<datepicker type="grid">

Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

Element datepicker, który wyświetla siatkę z wyborem daty.

<datepicker type="grid" value="2007/02/20"/>
Grafika:Controlsguide-datepicker-grid.png
<datepicker type="popup" >

Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

Element datepicker, który wyświetla zbiór pól tekstowych do wprowadzenia daty, lecz posiada również przycisk, po którego naciśnięciu wyświetla się siatka kalendarza.

<datepicker type="popup" value="2008/08/24"/>
 
<description>

Element description jest stosowany do tekstu opisowego.

<description>
 Select a time for the event to start
</description>
Grafika:Controlguide-description.png
<groupbox>

Element groupbox wyświetla pudełko z etykietą wokoło interfejsu kontrolek.

<groupbox>
 <caption label="Network"/>
</groupbox>
Grafika:Controlguide-groupbox.png
<image>

Obrazek określony przez adres URL.

<image src="start.png"/>
Grafika:Controlguide-image.png
<label>

Etykieta jest stosowana do tworzenia tekstu, który jest etykietą pobliskiej kontrolki.

<label control="volume" value="Volume:"/>
Grafika:Controlguide-label.png
<listbox>

Element listbox jest stosowany do zaznaczenia pozycji z listy pozycji będących etykietami.

<listbox>
 <listitem label="Chocolate"/>
 <listitem label="Jelly Beans"/>
</listbox>
Grafika:Controlguide-listbox.png
<menulist>

Element menulist (lub combobox) jest stosowany do tworzenia kontrolki wyboru z rozwijanym menu.

<menulist>
 <menupopup>
  <menulist label="Lions" value="l"/>
  <menuitem label="Tigers" value="t"/>
  <menuitem label="Bears" value="b"/>
 </menupopup>
</menulist>
Grafika:Controlguide-menulist.png
<menulist editable="true">

Edytowalna lista menu jest jak standardowa lista menu oprócz tego, że zaznaczona wartość jest wyświetlana w polu tekstowym, gdzie może ona zostać bezpośrednio zmodyfikowana lub posłużyć do wpisania nowej wartości, której nie ma w menu po jego rozwinięciu.

<menulist editable="true">
 <menupopup>
  <menuitem label="Elephants" value="Elephants"/>
  <menuitem label="Kangaroos" value="Kangaroos"/>
  <menuitem label="Bats" value="Bats"/>
 </menupopup>
</menulist>
Grafika:Controlguide-menulist-editable.png
<progressmeter>

Pasek postępu jest stosowany do wyświetlenia postępu długości zadania.

<progressmeter value="40"/>
Grafika:Controlguide-progressmeter.png
<radio>

Przycisk opcji jest stosowany, gdy tylko jedna z zestawu opcji może zostać wybrana za jednym razem.

<radiogroup>
 <radio label="Light" value="light"/>
 <radio label="Heavy" value="heavy"/>
</radiogroup>
Grafika:Controlguide-radio.png
<richlistbox>

Element richlistbox wyświetla listę pozycji, gdzie jedna lub więcej z nich może zostać zaznaczona. W przeciwieństwie do elementu listbox, który został zaprojektowany, aby wyświetlać tylko tekst, richlistbox może wyświetlać dowolny typ zawartości.

<richlistbox>
 <richlistitem>
  <image src="happy.png"/>
 </richlistitem>
 <richlistitem>
  <image src="sad.png"/>
 </richlistitem>
 <richlistitem>
  <image src="angry.png"/>
 </richlistitem>
</richlistbox>
Grafika:Controlguide-richlistbox.png
<scale>

Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

Element scale wyświetla pasek z uchwytem, który może być przesuwany wzdłuż paska, aby wybrać wartości z określonego zakresu.

<scale min="1" max="10"/>
Grafika:Controlguide-scale.png
<textbox>

Element textbox, który pozwala wprowadzić pojedynczą linię tekstu.

<textbox value="firefox"/>
Grafika:Controlguide-textbox.png
<textbox multiline="true">

Element textbox, który pozwala na wprowadzenie wieloliniowego tekstu.

<textbox multiline="true"/>
Grafika:Controlguide-textbox-multiline.png
<textbox type="autocomplete">

Element textbox, który dostarcza rozwijane menu pokazujące podpowiedzi, które mogłyby pasować do wpisywanego przez użytkownika tekstu. Użytkownik może zaznaczyć jedną z podpowiedzi, aby wstawić ją do pola tekstowego.

<textbox type="autocomplete" autocompletesearch="history"/>
 
<textbox type="number">

Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

Element textbox dla wprowadzanych liczb. Dwa przyciski strzałek są wyświetlane do przechodzenia między wartościami.

<textbox type="number" min="1" max="20"/>
Grafika:Controlguide-textbox-number.png
<textbox type="password">

Element textbox, który ukrywa typ znaków, stosowany w polach z hasłami.

<textbox type="password"/>
Grafika:Controlguide-textbox-password.png
<timepicker>

Nowość w Mozilli 1.9 / Firefox 3

Element timepicker wyświetla zbiór pól tekstowych do wprowadzenia czasu.

<timepicker value="12:05"/>
Grafika:Controlguide-timepicker.png
<toolbarbutton>

Przycisk, który jest wyświetlany na pasku narzędzi.

<toolbarbutton label="Reload"/>
Grafika:Controlguide-toolbarbutton.png
<toolbarbutton type="menu">

Przycisk, który jest wyświetlony z załączonym rozwijalnym menu w sobie.

<toolbarbutton type="menu" label="Show">
 <menupopup>
  <menuitem label="Toolbars"/>
  <menuitem label="Status Bar"/>
 </menupopup>
</toolbarbutton>
 
<toolbarbutton type="menu-button">

Przycisk na pasku narzędzi, który posiada odrębną strzałkę z załączonym do niej menu. W przeciwieństwie do przycisku typu "menu", po naciśnięciu na główną jego część może zostać wykonana oddzielna akcja.

<toolbarbutton type="menu-button" label="Open">
 <menupopup>
  <menuitem label="Open Changed Files"/>
  <menuitem label="Open All"/>
 </menupopup>
</toolbarbutton>
 
<tree>

Drzewo wyświetla hierarchię pozycji w wielu kolumnach.

<tree>
 <treecols>
  <treecol label="Name" flex="1"/>
  <treecol label="Size" flex="1"/>
 </treecols>
 <treechildren>
  <treeitem>
   <treerow>
    <treecell label="Popcorn"/>
    <treecell label="Large"/>
   </treerow>
  </treeitem>
  <treeitem>
   <treerow>
    <treecell label="Root Beer"/>
    <treecell label="Small"/>
   </treerow>
  </treeitem>
 </treechildren>
</tree>
Grafika:Controlguide-tree.png