window

This is an archived page. It's not actively maintained.

Opisuje strukturę okna najwyższego poziomu. Jest to węzeł główny dokumentu XUL. Domyślnie jest zorientowanym pionowo pudełkiem. Jako że jest pudełkiem, wszystkie atrybuty okna mogą być zastosowane. Domyślnie dookoła okna znajdować się będzie odpowiednia dla platformy ramka.

Aby ustawić ikonę dla okna, utwórz odpowiedni dla platformy plik ikony <windowid>.ico i/lub <windowid>.xpm i umieść lub zainstaluj te pliki w katalogu <mozilla-directory>/chrome/icons/default/. <windowid> jest wartością atrybutu id okna. Pozwala to na zastosowanie różnych ikon dla każdego okna.

Zobacz XUL Window, aby dowiedzieć się więcej na temat własności i metod obiektu.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
height, hidechrome, id, screenX, screenY, sizemode, title, width, windowtype

Przykłady

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/" type="text/css"?>
<window id="rootWnd" title="Rejestracja online!" xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">
 <vbox>
  <hbox>
   <image src="application_form.png"/>
   <description>Rejestracja online!</description>
  </hbox>
  <groupbox align="start">
   <caption label="Twoje dane"/>
   <radiogroup>
    <vbox>
     <hbox>
      <label control="your-fname" value="Wpisz imię:"/>
      <textbox id="your-fname" value="Johan"/>
     </hbox>
     <hbox>
      <label control="your-lname" value="Wpisz nazwisko:"/>
      <textbox id="your-lname" value="Hernandez"/>
     </hbox>
     <hbox>
      <button oncommand="alert('save!')">
       <description>Zapisz</description>
      </button>
     </hbox>
    </vbox>
   </radiogroup>
  </groupbox>
 </vbox>
</window>

Atrybuty

height
Typ: string (reprezentujący integer)
Wysokość elementu w pikselach. Zalecane jest stosowanie zamiast wysokości - własność wysokości CSS.


hidechrome
Typ: boolean
Ustawia ten atrybut na true do posiadanego chrome, włączając ukryty pasek tytułu.


id
Typ: id elementu, musi być unikatowym identyfikatorem w oknie
Unikatowy identyfikator, który będzie identyfikował się z elementem. Możemy go zastosować jako parametr do getElementById() i innych funkcji DOM oraz jako odniesienie do elementu w arkuszach stylu.
screenX
Typ: integer
Pozioma pozycja, w którym miejscu pojawi się w oknie na ekranie.
screenY
Typ: integer
Pionowe położenie, w którym pojawia się okno na ekranie.sizemode
Typ: jedna z wartości poniżej
Stan okna (window). Następujące wartości mogą zostać zastosowane:
 • maximized: Okno jest zmaksymalizowane i posiada cały rozmiar na ekranie.
 • minimized: Okno jest zminimalizowane lub ukryte.
 • normal: Okno wyświetlane jest stanie normalnym, czyli w rozmiarze takim jakim chcemy.
title
Typ: string
Tekst wyświetlony na pasku tytułu w oknie dialogowym.width
Typ: string (reprezentujący integer)
Szerokość elementu w pikselach. Zwykle jednak powinno stosować się własność width w arkuszu stylów.
windowtype
Typ: string
Ustawia wartość atrybutu na łańcuch znaków, który będzie identyfikował typ okna. Może być wykorzystany, na przykład, do odróżnienia okna przeglądarki i okna edytora. Część funkcji obsługi okien w Mozilli stosuje ten atrybut do grupowania razem okien tego samego typu.Własności

Metody

Uwagi

Wiadomość błędu "XML Parsing Error: undefined entity...<window" może być spowodowana brakującym lub nieosiągalnym plikiem DTD, do którego odnosi się plik XUL. Nazwa pliku następująca po słowie kluczowym SYSTEM w deklaracji DOCTYPE może się błędnie wczytać, a jedyną wiadomością błędu będzie błąd niezdefiniowanej encji w następnym elemencie XUL.

Podobne

Elementy
dialog, dialogheader


Uwagi użytkownika

Aby zmienić ikonę paska tytułu okna przejrzyj stronę Ikony okna.

Aby dodać favicon (favikonę) do paska adresu i karty przeglądarki (ie dialog is not a popup) zastosuj następujący fragment kodu używający przestrzeni nazw html i znacznik link.

<window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
	xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<!-- Ikona z chrome -->
<html:link rel="icon" href="chrome://myExtension/content/path/to/favicon.png"/>

<!-- Ze zdalnej strony -->
<html:link rel="icon" href="http://www.mozilla.org/favicon.ico"/>