wizardpage

This is an archived page. It's not actively maintained.

Ten element definiuje stronę w elemencie wizard. Zawartość strony powinna być umieszczona wewnątrz elementu wizardpage.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
description, label, next, onpageadvanced, onpagehide, onpagerewound, onpageshow, pageid
Własności
next, pageid

Przykłady

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/" type="text/css"?>

<wizard id="theWizard" title="Secret Code Wizard"
 xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">

<script>
function checkCode(){
 document.getElementById('theWizard').canAdvance = (document.getElementById('secretCode').value == "cabbage");
}
</script>

 <wizardpage onpageshow="checkCode();">
    <label value="Enter the secret code:"/>
    <textbox id="secretCode" onkeyup="checkCode();"/>
 </wizardpage>

 <wizardpage>
    <label value="That is the correct secret code."/>
 </wizardpage>

</wizard>

Atrybuty

description
Typ: string
Tekst opisowy do wyświetlenia w dodatku do tytułu okienka dialogowego.


label
Typ: string
Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
next
Typ: id łańcucha znaków wizardpage
Ustawia atrybut pageid następnej strony. Kiedy ustawia stronę z tym pageID to jest wyświetlana, kiedy przycisk <tt>Dalej</tt> zostanie naciśnięty. Może być stosowany do tworzenia kreatorów, które nie mają liniową kolejność. Jeśli jedna ze stron posiada atrybut next, wszystkie strony powinny mieć jeden taki atrybut, oprócz strony ostatniej.


onpageadvanced
Typ: kod skryptu
Powinien być ustawiać kod, który jest wywoływany kiedy użytkownik naciśnie przycisk Dalej, podczas pobytu na bieżącej stronie. Zwraca true pozwalając następnej stronie na wyświetlenie sie i zwraca false nie pozwalając na przejście do następnej strony.
onpagehide
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany kiedy strona jest ukryta, tak jak w momencie przenoszenia do kolejnej strony. Zwraca true, aby zaakceptować zmiany na stronie i false, aby zapobiec zmianom na stronie. Kod jest wywoływany zanim wizard wywoła funkcję onwizardnext lub powiązaną.


onpagerewound
Typ: kod skryptu
Powinien być ustawiony na kod, który wywołany jest, kiedy użytkownik naciśnie przycisk Wstecz na aktualnie przeglądanej stronie. Zwraca true, aby pozwolić poprzedniej stronie na wyświetlenie się i false, aby odrzucić przejście do następnej strony.
onpageshow
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywoływany, kiedy strona jest pokazywana.
pageid
Typ: id łańcucha znaków wizardpage
Atrybut powinien być ustawiony na łańcuch znaków, który identyfikuje identyfikator stron w kreatorze ( wizard). Stosowany z atrybutem next. Kreator zawsze zaczyna z wizardpage, który pojawia się pierwszy w kreatorze na liście potomnych.

Własności

next
Typ: id łańcucha znaków wizardpage
Ustawia pageid następnej strony znajdującą się zaraz po tej. Kiedy ustawimy stronę z własnością pageID jest ona wyświetlona kiedy przycisk Dalej jest naciśnięty. Może być użyty do tworzenia kreatorów, które nie posiadają liniowej kolejności. Jeśli jedna ze stron posiada atrybut next, to będą posiadały go także wszystkie pozostałe oprócz ostatniej strony.
pageid
Typ: id łańcucha znaków wizardpage
Ten atrybut powinien być ustawiony na łańcuch znaków, który identyfikuje strony identyfikatorem wizard. Jest stosowany z atrybutem next. Kreator zawsze startuje z wizardpage, który pojawia się pierwszy na liście potomnych kreatora.

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Podobne