RDF

Struktura Opisu Zasobów (RDF) jest rodziną specyfikacji dla modelu metadanych, który jest często implementowany jako aplikacji w XML-u. Rodzina specyfikacji RDF jest rozwijana przez World Wide Web Consortium (W3C).

Model metadanych RDF jest oparty na idei tworzenia twierdzeń na temat zasobów w formie wyrazeń temat-predykat-obiekt, w terminologii RDF nazywanym "triple". Podmiot jest zasobem, tą "rzeczą", która ma być opisana. Predykat jest cechą lub aspektem tego zasobu, i często opisuje relację między podmiotem i obiektem. Obiekt jest celem tej relacji lub wartością tej cechy. [one]

Dokumentacja

Czym jest RDF
Tim Bray's opisuje Resource Description Framework, na stronie XML.com.

Pokaż wszystkie...

Społeczność

  • Obejrzyj fora Mozilli...

Narzędzia

Powiązane tematy

XML
<hr>

Uwaga: one
Ten opis RDF-a jest zaczerpnięty z artykułu Wikipedii na temat RDF. Categories

Interwiki Language Links