Document.designMode

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

document.designMode kontroluje czy dokument może być edytowany. Dopuszczalne wartości to "on" (włączona edycja) oraz "off" (wyłączona edycja). Zgodnie ze specyfikacją, wartość domyślna to "off". Firefox stosuje ten standard. Dla wcześniejszych wersji Chrome oraz IE domyślną wartością było "inherit". Od wersji Chrome 43, standardem jest wartość "off", a "inherit" nie jest wspierane. W IE 6-10, wartość jest używana naprzemiennie.

Składnia

var mode = document.designMode;
document.designMode = "on" || "off";

Przykład

Spraw aby element <iframe> był edytowalny:

iframeNode.contentDocument.designMode = "on";

Specyfikacje

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'designMode' in that specification.
Living Standard Definicja

Kompatybilność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
designModeChrome Full support 45
Notes
Full support 45
Notes
Notes Before Chrome 64, this property was accessed through the HTMLDocument alias.
Edge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 45
Notes
Full support 45
Notes
Notes Before Chrome 64, this property was accessed through the HTMLDocument alias.
Chrome Android Full support 45
Notes
Full support 45
Notes
Notes Before Chrome 64, this property was accessed through the HTMLDocument alias.
Firefox Android ? Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 5.0
Notes
Full support 5.0
Notes
Notes Before Samsung Internet 9.0, this property was accessed through the HTMLDocument alias.

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

Zobacz również