document.getElementsByName

Podsumowanie

Zwraca listę elementów w dokumencie o żądanym atrybucie name.

Składnia

elementy = document.getElementsByName(nazwa)

Parametry

  • elementy to lista elementów typu nodeList
  • nazwa to ciąg znaków reprezentujący wartość atrybutu name elementu.

Przykład

// zwraca niektóre z DIV-ów
<div name="up">200</div>
<div name="up">145</div>
<div name="down">146</div>
<div name="other">178</div>
up_divs = document.getElementsByName("up");
dump(up_divs.item(0).tagName); // zwraca "div"

Uwagi

document.getElementsByName zwraca listę węzłów wszystkich elementów o zadanej wartości atrybutu name. W przeciwieństwie do getElementsByTagName, który analizuje samą nazwę elementu, ta metoda pracuje tylko na elementach, których atrybut name został wyraźnie podany.

Specyfikacja

getElementsByName