Document.head

Zwraca element <head> aktualnego dokumentu. Jeżeli występuje więcej niż jeden element <head>, zwrócony zostanie tylko pierwszy.

Syntax

var objRef = document.head;

Przykład

// in HTML: <head id="my-document-head">
var aHead = document.head;

alert(aHead.id); // "my-document-head";

alert( document.head === document.querySelector("head") ); // true

Uwagi

document.head jest atrybutem tylko do odczytu. Próby przypisania mu wartości nie spowodują żadnego efektu czy skutku ubocznego (przejdą 'po cichu') lub, jeżeli pracujemy w ECMAScript Strict Mode w przeglądarce Gecko, zostanie rzucony TypeError.

Specyfikacje

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'Document.head' in that specification.
Living Standard Initial definition.
HTML 5.1
The definition of 'Document.head' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of 'Document.head' in that specification.
Recommendation  

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 4.0 4.0 (2) 9.0 11.0 5.0
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) 4.0 (2) 9.0 (Yes) (Yes)

Zobacz także