document.title

Podsumowanie

Pobiera lub ustawia tytuł dokumentu.

Składnia

tytul =document.title;
  • tytul jest łańcuchem znaków zawierającym tytuł dokumentu. Jeśli tytuł został nadpisany poprzez ustawienie document.title, zwraca tę wartość. W przeciwnym wypadku zwraca tytuł określony w znaczniku (zobacz poniższe Uwagi).
document.title =nowyTytul;
  • nowyTytul jest nowym tytułem dokumentu. Przypisanie to ma wpływ na wartość zwracaną przez document.title oraz wyświetlany tytuł dokumentu (np. w pasku tytułowym okna), ale nie wpływa na DOM dokumentu (np. zawartość elementu <title> w dokumencie HTML).

Przykład

<html>
<head>
 <title>Hello World!</title>
</head>
<body>
 <script>
 alert(document.title); // wyswietla "Hello World!"
 document.title = "Goodbye World!";
 alert(document.title); // wyswietla "Goodbye World!"
 </script>
</body>
</html>

Uwagi

Własność ta ma zastosowanie w HTML, SVG, XUL i innych dokumentach w Gecko.

Dla dokumentów HTML początkową wartością document.title jest zawartość tekstowa elementu <title>. Dla XUL-a jest to wartość atrybutu title elementu <xul:window> lub innego elementu XUL najwyższego poziomu.

W XUL-u próba dostępu do document.title zanim jeszcze dokument zostanie w pełni załadowany może skutkować niepożądanym zachowaniem (document.title może zwrócić pusty łańcuch znaków, a ustawienie document.title może nie mieć żadnego efektu).

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: document.title