File.File()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Konstruktor File() tworzy nową instancję obiektu File.

Składnia

File(bity, nazwa [, opcje]);

Parameters

bity
Array (Tablica) obiektów ArrayBuffer, ArrayBufferView, Blob lub DOMString — albo miks takich obiektów. Zawartość pliku jest zakodowana w UTF-8.
nazwa
Obiekt {domxref("USVString")}} reprezentujący nazwę pliku albo ścieżkę do niego.
opcje Optional
Obiekt opcji, który zawiera opcjonalne atrybuty pliku. Dostępne są następujące możliwości:
  • type: (typ) - Obiekt DOMString reprezentujący typ MIME zawartości pliku. Domyślnie "".
  • lastModified: (ostatnio modyfikowany) Liczba reprezentująca liczbę milisekund pomiędzy Unix time epoch i datą ostatniej modyfikacji pliku. Domyślnie - wartość Date.now().

Przykład

var plik = new File(["foo"], "foo.txt", {
  type: "text/plain",
});

Specyfikacje

Specification Status Komentarz
File API Working Draft Podstawowa definicja

Kompatybilność między przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
File() constructorChrome Full support 38Edge Full support 79Firefox Full support 28IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 10WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 28Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 3.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz także