GlobalEventHandlers.onended

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

The onended property of the GlobalEventHandlers mixin is the EventHandler for processing ended events.

The ended event is fired when playback has stopped because the end of the media was reached.

Syntax

element.onended = handlerFunction;
var handlerFunction = element.onended;

handlerFunction is either null or a JavaScript function specifying the handler for the event.

Specification

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onended' in that specification.
Living Standard  

 Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
onendedChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also