HTMLTableElement.tFoot

Podsumowanie

tFoot zwraca element TFOOT tabeli.

Składnia

HTMLTableSectionElementObject = table.tFoot

Przykład

if (table.tFoot == my_foot) { 
 ...
}

Uwagi

Ta własność zwraca VOID, jeśli nie istnieje element TFOOT.

Specyfikacja

tfoot

Interface HTMLTableSectionElement