Location.reload()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Metoda Location.reload() ponownie ładuje zasób z bieżącego adresu URL. Jej opcjonalnym i jednocześnie unikalnym parametrem jest parametr Boolean. Jeśli przyjmie on wartość true, powoduje zawsze ponownie ładowanie strony z serwera. Jeśli jego wartość wynosi false lub nie jest zdefiniowana, przeglądarka może ponownie załadować stronę z pamięci podręcznej. Poza domyślnym zachowaniem pamięci cache, flaga forcedReload wpływa również na to, jak niektóre przeglądarki obsługują pozycję przewijania strony: zwykłe przeładowanie próbuje przywrócić pozycję przewijania po ponownym załadowaniu strony, natomiast w trybie wymuszonym (gdy parametr jest ustawiony na wartość true) nowy DOM zostaje wczytany ze scrollTop == 0.

Jeśli przypisanie nie może się wydarzyć z powodu naruszenia bezpieczeństwa, zostanie zgłoszony wyjątek DOMException typu SECURITY_ERROR. Dzieje się tak, gdy pochodzenie skryptu wywołującego metodę różni się od pochodzenia strony opisanej przez obiekt Location (zazwyczaj kiedy skrypt jest hostowany na innej domenie).

Składnia

object.reload(forcedReload);

Parametry

forcedReload Optional
Jest flagą Boolean, która przyjmując wartość true, zawsze powoduje przeładowanie strony z serwera. Jeśli jej wartość to false lub nie została ona zdefiniowana, przeglądarka może wczytać stronę z pamięci podręczniej (pamięci cache).

Przykłady

// Przeładuj bieżącą stronę bez cache
window.location.reload(true);

Lista specyfikacji

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of 'Location.reload()' in that specification.
Living Standard Bez zmian od HTML5.
HTML5
The definition of 'Location.reload()' in that specification.
Recommendation Początkowa definicja.

Zgodność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
reloadChrome Full support 1Edge Full support 12
Notes
Full support 12
Notes
Notes Before Edge 79, if a page added to Trusted Sites contains a cross-origin iframe, then calling reload() from within the iframe reloads the trusted page (in other words, the top page reloads, not the iframe).
Firefox Full support 1IE Full support 5.5
Notes
Full support 5.5
Notes
Notes If a page added to Trusted Sites contains a cross-origin iframe, then calling reload() from within the iframe reloads the trusted page (in other words, the top page reloads, not the iframe).
Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.

Zobacz także