SVGEvent

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

The SVGEvent interface represents the event object for most SVG-related events.

 

Properties

Property Type Description
target Read only EventTarget The event target (the topmost target in the DOM tree).
type Read only DOMString The type of event.
bubbles Read only Boolean Whether the event normally bubbles or not.
cancelable Read only Boolean Whether the event is cancellable or not.