window.directories

Podsumowanie

Zwraca obiekt paska adresu okna.

Składnia

dirBar = window.directories

Parametry

dirBar jest obiektem typu barProp.

Przykład

<script> 
 function dirs() { 
  alert(window.directories);
 } 
</script>

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.