window.directories

Podsumowanie

Zwraca obiekt paska adresu okna.

Składnia

dirBar = window.directories

Parametry

dirBar jest obiektem typu barProp.

Przykład

<script>
 function dirs() {
  alert(window.directories);
 }
</script>

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.