window.scrollByPages

Podsumowanie

Przewija aktualny dokument przez określoną liczbę stron.

Składnia

window.scrollByPages(pages)

Parametry

  • pages jest liczbą stron do przewinięcia.
  • pages może być wartością dodatnią lub ujemną liczby całkowitej.

Przykład

// przewija w dół dokument o 1 stronę
window.scrollByPages(1);

// przewija w górę dokument o 1 stronę
window.scrollByPages(-1);

Uwagi

Zobacz także window.scrollBy, window.scrollByLines, window.scroll, window.scrollTo.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.