-moz-binding

This is an archived page. It's not actively maintained.

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Podsumowanie

-moz-binding jest używany przez aplikacje bazujące na Mozilli, by dołączyć wiązanie XBL do elementu DOM.

  • Wartość początkowa: none | [,]* <uri> | inherit
  • Dotyczy: wszystkich elementów (oprócz zawartości generowanej lub pseudoelementów)
  • Dziedziczony: nie
  • Procenty: niedostępne
  • Wartość wyliczona: jako określone

Składnia

-moz-binding: uri | none

Wartości

uri
Identyfikator URI dla wiązania XBL (włączając w to identyfikator fragmentaryczny).
none
Żadne wiązanie XBL nie jest stosowane do elementu.

Przykład

.exampleone {
	-moz-binding: url("http://www.mozilla.org/xbl/htmlBindings.xml#checkbox");
}

Zobacz także