:link

Podsumowanie

Pseudo-klasa :link pozwala wybrać linki wewnątrz elementów. Dzięki niej możesz wybrać każdy link, który nie został jeszcze odwiedzony, nawet taki, który ma już nadane wartości za pomocą innych pseudo-klas, takich jak: :hover, :active lub :visited (en-US). W celu odpowiedniej stylizacji linków musisz wstawić pseudo-klasę :link na początku, według kolejności LVHA: :link:visited:hover:active. Pseudo-klasa :focus (en-US) jest zazwyczaj ustawiana przed lub po pseudo-klasie :hover (w zależności od oczekiwanego efektu).

Składnia

:link

Przykłady

a:link {color: slategray;}
.external:link {background-color: lightblue;}

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarkami

Przeglądarka Najniższa wersja
Chrome 4.0
Edge 7.0
Firefox 2.0
Safari 3.1
Opera 9.6

Zobacz też